Apostrof

(Presmerované z ')

Apostrof alebo odsuvník () je interpunkčné znamienko v jazykoch, ktoré používajú latinku, alebo niektorých ďalších jazykoch. Názov apostrof (v slov. aj odsuvník) pochádza od gréckeho ἡ ἀπόστροφος [προσῳδία] (on apóstrophos [prosōidía], „[Prízvuk] 'odvrátenie', alebo vynechanie“). Pomerne často využívaný v piesňach a básňach, mimo lingvistiky sa môže používať pri označovaní dĺžky (napr. stôp, palcov) alebo uhlových minút, a pre rôzne iné matematické účely. V slovenskom jazyku má apostrof 3 funkcie:

  • ako znamienko vynechania hlásky, napríklad: čo si – čos’, kto si – ktos’, to je – toj’. Ak po takomto vynechaní v jednoslabičnom slove (najmä v zámene si) ostáva iba jedna hláska, pripája sa k predchádzajúcemu slovu, napríklad bol si – bols’;
  • ako znamienko skrátenia údajov o rokoch vyjadrených číslicami v názvoch rozličných podujatí, v blahoželaniach a pod. Apostrofom sa nahrádzajú prvé dve číslice z označenia tisícročia alebo storočia, napríklad BIB ’89 (Bienále ilustrácií Bratislava 1989); INCHEBA ’89; Pf ’91;
  • pri prepise z cudzích grafických systémov podľa písmen (pri transliterácii) namiesto písmen, za ktoré nemáme v našom písme ekvivalenty, napríklad pri prepise z azbuky do latinky na označenie tvrdého znaku ъ: съезд – s’jezd. Pri prepise čínskeho písma sa apostrofom označuje neurčitá samohláska: Jang-c’-ťiang.

V odbornej literatúre sa apostrof niekedy používa aj ako diakritické znamienko na označenie palatalizovanej spoluhlásky, napríklad s’, t’, alebo na označenie prízvuku (apostrof stojí pred prízvučnou slabikou), napríklad ’sloboda. Palatalizácia znamená zmäkčovanie alebo mäkčenie, je to spôsob obmeny výslovnosti hlások, ktoré sa vyslovia chrbtom jazyka zdvihnutým ku tvrdému podnebiu (lat. palatum durum = tvrdé podnebie). Pri prepise výslovnosti sa v Medzinárodnej fonetickej abecede označuje horným indexom [ʲ] za príslušným symbolom, napr. [tʲ].

Apostrof sa používa ešte v ďalších iných jazykoch ako vo francúzštine, latinčine alebo najmä angličtine, kde sa používa aj na označenie vlastníctva (napr. Peter’s dog – Petrov pes); pri transliterácii; tvorby plurálu; vynechania znakov; alebo pri niektorých neanglických výrazoch. Hojne sa používa aj v typografii kde môže mať funkciu aj jednoduchých úvodzoviek.

Apostrof má v systéme Unicode kód U+2019 RIGHT SINGLE QUOTATION MARK.

Podobné znamienka

upraviť
  • ' (U+0027 APOSTROPHE) je typograficky nesprávne zvislé znamienko, ktoré je pozostatkom z kódu ASCII, je možné vložiť ho priamo z klávesnice počítača ako náhradné znamienko
  • (U+2032 PRIME) sa používa na označenie časových alebo oblúkových minút
  • ´ (U+00B4 ACUTE ACCENT) sa používa ako dĺžeň

Iné podobné znamienka

upraviť
ʼ U+02BC MODIFIER LETTER APOSTROPHE
΄ U+0384 GREEK TONOS
U+2018 LEFT SINGLE QUOTATION MARK
U+2019 RIGHT SINGLE QUOTATION MARK
U+201B SINGLE HIGH-REVERSED-9 QUOTATION MARK