École des Beaux-Arts

École des Beaux-Arts je „Škola výtvarného umenia“ („École“ z franc. = škola).

Parížský umelecký svet sa skladal z trujuholníka.

  • École des Beaux-Arts
  • nezávislé (samostatné) ateliéry
  • každoročný Parížský salón

a uprostred bol vždy kaviarenský život.

Škola umenia založená v roku 1648 kardinálom Mazarinom. Bolo to vrcholné štúdium v architektúre, kresbe, maľbe, sochárstve, rytine, a klenotorezbe.

Škola priniesla pod kontrolou vlády Ľudovíta XIV. originálny vklad umelcov, zdobenie palácov a maľovanie kráľovskej rodiny, ale škola sa neskôr stala nezávislou za Napoleona III. v roku 1863.

École“ je kľúčom klasického umenia - Grécka a Rímska architektúra, študovanie a imitovanie veľkolepých majstrov. Akcent bol umiestnený na výkrese vopred, hociktorý zo študentov mohol postúpiť v maľovaní, ale tak sa mohlo stať len prostredníctvom splnenia prísneho postupu. Najskôr dali dokopy rytiny, tiež nazývané „kresba z plochy“. Keď to dokončili, mohli začať kresbu zo sadrového odliatku alebo tiež volaná „kresba zo zagulatenia“alebo „antické umenie“. Potom, a len potom im bolo umožnené, pre postup, aj kresba „zo života“ nahých modelov (akty).

Keď Sargent prišiel do Paríža v roku 1874, umelecký svet sa skladal z troch veľmi odlišných orgánov, ktoré koexistovali symbolicky v trojuholníku so štvrtým orgánom – centrum.

Na vrchole tohto trojuholníka bol dôstojný „École“, navrhnutý na to aby antickí maliari tvorili v objavujúcom sa svete, ktorý je vzrušený novými umelcami snažiacimi sa ich nasledovať (Manet a iní). Ale „École“ bol vrchol uznávaného úspechu s uznávanými hodnotami skúšky tak náročnej, že to bolo považované za najlepšie na svete. Akceptovaný „École“ bol považovaný za najlepšie; a aj keď revolúcia v umení bola uskutočnená, nemala vplyv na hlavný prúd a budúcnosť. Každý rok „École“ robil súťaž pre veľkú cenu Ríma. Víťaz získal plné štipendium na štúdium v Ríme.

Druhý bod v tomto trojuholníku boli nezávislé ateliéry, kde boli študenti priamo učení pod kontrolou uznávaného učiteľa, ktorý nebol súčasťou „École“. Študenti školení v týchto ateliéroch s nádejou prechádzajú príjmacou skúškou, ako aj v „École“, chcú získať uznanie ich spojením so známym „prax-učiteľom“. Majstri prevádzkovali ateliér ako nejaký symbol vyjadrujúci postavenie ich veľkosti. Úspech ich študentov mal v „École“ a v „ Salóne“ len zrkadliť ako veľkolepí skutočne boli. Ako odplata za ich študentov boli úspechy a spoločenské postavenie. “Úspechy plodia úspechy“. Väčší majster (učiteľ), nadanejší študenti sa chcú spojiť a vyrovnať sa so zanechanými poznatkami- oboje „École“ aj „ salón“. Súťažením medzi samostatnými ateliermi, mienená „École des Beaux-Arts“ by mohla zvyšovať laťku, dokonca by získavali väčšiu záruku, pretože by boli najlepší z najlepších.

Tretí bod v trojuholníku bol každoročný Parížský salón, ukazuje že každý človek chce byť úspešný, a z ktorého verejnosť často určovala svojich obľúbených umelcov. To bolo miesto kde sa dalo vidieť, spoznať a ukázať maľby znázornené na Parížskom salóne, ktoré tam často poslal nielen umelec, ktorý tvoril dielo, ale prišli aj diela z ateliéru v ktorom sa on učil. Parížsky salón, znamenal ocenenie za práce z celého roka z „École aj ateliérov. Nie každý obraz bol prijatý. Museli ste sa podrobiť porote, ukázať im obraz. Cez leto, majstri, učitelia, a študenti (skoro všetci)chceli opustiť mesto, cestovať a malovať „plein“(zfranc.plný, vrchol) vzduch.

Uprostred týchto troch bodov bol čulý parížský život kaviarní, do ktorých všetci prišli spolu diskutovať o umení. Oni doslova žili, dýchali a pili umenie- dvatsaťštyri hodin, sedem dní v týždni. Kaviarne boli len neformálne rozšírenia ateliérov a „École“, a majstri mohli súdiť pri stole svojich následovníkov, hádať sa a diskutovať o teóriach a metódach – a keď Parížsky salón prebiehal – recenzie a kritiku umenia. To boli kaviarne, v ktorých kvitol predvoj umenia a z ktorých vznikli impresionisti.

Úplne bokom od disciplíny maľby bola disciplína architektúry a bola jednou z najdôležitejších štúdií na „École des Beaux-Arts“. Svojou myšlienkou mala vplyv na celú akadémiu. Z Ameriky prišli niektorí z najlepších študentov aby mohli študovať „Beaux-arts“, a ktorí postavili také stavby ako Boston Public Library, Boston museum of Fine Arts, Grand Central Station, The Metropolitan Museum of Art, a mnoho veľkolepých verejných budov v Amerike, z neskorých rokov 1800 až do 1930 boli postavené.

Dnes „École“ stále existuje aj keď architektonická škola bola oddelená po revolúcii študentov z roku 1968.

„Beaux-Arts“ architektúraUpraviť

znamená vysokoškolský antický architektonický štýl vyučovaný na „École des Beaux-Arts v Paríži. Štýl „Beaux-Arts“ prevyšuje všetky kumulované produkty z dvoch a pol storočí z inštrukcie na základe právomoci, prvá Academia kráľovskej d'architecture, potom nasledujúca revolúcia, časť architektúry Academie „Beaux-Arts. Súťaž pod vedením Ancien Régime ponúkala šancu na štúdium v Ríme po získaní hlavnej ceny Ríma v architektúre. „Beaux-Arts“ štýl ovplyvnil USA architektúru v období 1885 – 1920. Iní európski architekti z obdobia 1860 – 1914 inklinovali k vlastním národným vysokoškolským centrám. Britskí architekti z cisárskym klasicizmom riadili sa trochu viacej nezávislím školením, kvôli kultúrnej politike neskorého devätnásteho storočia.

Charakteristika „Beaux Arts“ štýluUpraviť

I keď „Beaux Arts“ štýl stelesňuje cestu k regenerovanému duchu v rámci veľkej tradície radšej než súbor umeleckých motívov. Hlavný charakteristický prvok pre „Beaux Arts“ architektúru môže byť súhrnný:

  • súmernosť.
  • hierarchia výplní zo "vznešených výplní"-veľké vchody a schodištia
  • viac-menej explicitné odkazy na syntézy z historizujúcich štýlov a tendencia eklektizmu. Od architekta sa očakávalo, že bude pracovať plynulo.
  • presnosť v dizajne a exekúcia bohatstva architektonických detailov: stĺpkovité zábradlia, pilaster, panely z basreliéfu, profilová socha, festóny, ozdobné orámovania, s poprednou ukážkou úplne podrobných spôn (agrafes) a podporné pulty.
  • útle použitie mnohofarebnosti.

Pred časom tesne pred významnou udalosťou prvej svetovej vojny, sa začal nachádzať štýl hlavných konkurentov medzi architektmi z moderného spôsobu života a rodiaci sa medzinárodný štýl (architektúra). Prestíž École dal štýl „Beaux Arts“ v novom spôsobe s tradičným tréningom. Všetci architekti prešli v tréningu cez obligátne stupne, študujúci antické modely, analogické stavby, analýzy reprodukovania gréčtiny alebo Rimských modelov.

Známi inštruktoriUpraviť

Známi absolventiUpraviť