Úzkorozchodná železnica

Úzkorozchodná železnica je železnica s rozchodom koľají menším ako 1 435 mm (zvyčajne 600 - 1 000 mm). Príslušná železničná trať sa nazýva úzkorozchodná trať.

Úzky rozchod koľají sa používa na rôznych priemyselných, banských a lesných tratiach, ďalej v mestskej električkovej doprave a aj v rôznych regionálnych a lokálnych tratiach, najmä v kúpeľných oblastiach, horských rekreačných a turistických centrách.

Úzkorozchodné železnice na Slovensku upraviť

Na Slovensku bolo postavených približne 100 úzkorozchodných železníc, mnohé slúžili len veľmi krátko, príp. dosahovali dĺžku len niekoľkých stoviek metrov. Ich presný počet a rozsah pravdepodobne už zistený nikdy nebude ...

Medzi najznámejšie patria:

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť