Čeľusť môže byť:

 • v zoológii a anatómii[1][2][3][4][5]:
  • pri bezstavovcoch: názov rôznych konkrétnych častí ústnych orgánov niektorých bezstavovcov, napr.:
   • pri hmyze: a) v užšom (častejšom) zmysle: iný názov maxily, b) v širšom zmysle: súhrnné označenie maxily (t.j. dolnej čeľuste) a mandibuly (t.j. hornej čeľuste), pozri čeľusť (hmyz)
   • pri slimákoch: útvar nachádzajúci sa oproti radule, pozri čeľusť (slimáky)
  • pri stavovcoch (okrem kruhoústnic), vrátane ľudí:
 • obyčajne v množnom čísle (synonymum: čeľustie[6]):
  • v strojárstve:
   • súčasť stroja či nástroja, slúžiaca na (priame fyzické) uchopenie, zovretie alebo upnutie (obrábaného, meraného a pod.) predmetu či nástroja, prípadne na podobný osobitný účel (napr. čeľusť drviča slúži na drvenie kamenia, brzdová čeľusť na brzdenie)[1][3]
   • brzdová čeľusť[1]
  • otvor do pece, sporáka či kachieľ[7]

Čeľustie môže byť zriedkavo aj: časť tváre okolo úst[6]

Pozri aj upraviť

Zdroje upraviť

 1. a b c čeľusť. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2003. 702 s. ISBN 80-224-0761-5. Zväzok 3. (Č – Eg), s. 42.
 2. čeľusť. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 131.
 3. a b čeľusť. Pyramída (Bratislava: Pressfoto), čís. 21, s. 648. ISSN 0231-9047.
 4. Kiefer. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1.
 5. Svet živočíšnej ríše. Bratislava: Vydavateľstvo Osveta, 1984. S. 108
 6. a b čeľustie. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok I a-k. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959. 815 s. Dostupné online. S. 198.
 7. čeľusť. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 94-95.


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.