Černozem

najúrodnejší pôdny typ ležiaci na sprašových pokryvoch nížin

Černozem (z ukrajinského чорнозем alebo ruského чернозём) je najúrodnejší pôdny typ ležiaci na sprašových pokryvoch nížin, má nasýtený sorpčný komplex.

Černozem na poli v okrese Orange v štáte New York v USA

Na Zemi sa nachádzajú dve veľké černozemné oblasti: jednak kanadské prérie, jednak pás medzi južnou Ukrajinou, južným Ruskom a Sibírou.

Černozem má pôdny horizont predovšetkým z A (humusová vrstva) a C (pôdotvorný substrát). Neobsahuje B (obohatenú vrstvu).

Černozem sa nachádza v nížinách, kde je teplejšie podnebie s menším množstvom zrážok. Černozem je najúrodnejší typ pôdy. Pestuje sa tu predovšetkým pšenica, kukurica, cukrová repa. V teplejších oblastiach vinná réva, ovocie a zelenina, chmeľ. Chovajú sa tu kone, dobytok a ošípané.

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Černozem na českej Wikipédii.