Koruna česko-slovenská

mena
(Presmerované z Československá koruna)

Koruna česko-slovenská (súdobé písanie do roku 1991 väčšinu času koruna československá; v období prvej republiky bola oficiálna skratka , potom od roku 1945 Kčs) bola mena, ktorá platila v Česko-Slovensku od roku 1918. Koruna sa ďalej delila na 100 halierov. Spočiatku existovali aj halierové mince, no s postupujúcim rastom cenovej hladiny najdrobnejšie mince postupne mizli. K roku 1992 už najmenšou platnou mincou bol desaťhaliernik. Po rozdelení Česko-Slovenska v roku 1993 na Česko a Slovensko bola rozdelená aj mena na českú korunu a slovenskú korunu.

Porovnanie veľkostí prvorepublikových päťkorún
5 Kč za prvej republiky

História

upraviť

Česko-slovenská koruna bola ustanovená zákonom č. 84 z 25. februára 1919. Na jeho základe boli medzi 3.19. marcom 1919 stiahnuté a okolkované rakúsko-uhorské bankovky, ktoré boli postupne až do júla 1920 vymieňané za nové česko-slovenské bankovky. Po druhej svetovej vojne bola 1. novembera 1945 prevedená menová reforma, ktorá riešila problém, že na území Česko-Slovenska kolovalo príliš mnoho platidiel okrem piatich mien (protektorátna, ríšskonemecká, slovenská, maďarská a poľská) i rôzne vojenské poukážky. Ďalšia menová reforma prišla k 1. júnu 1953. Nová česko-slovenská koruna bola vymieňaná v pomere 1:5 u súm do 1500 (starých) Kčs, vyššie sumy boli vymieňané v pomere 1:50. 1. januára 1993 došlo k rozdeleniu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na dva samostatné štáty a k 8. februáru 1993 prebehla menová odluka, ktorou česko-slovenská koruna zanikla.

Bankovka v hodnote Tisíc korún československých z roku 1934 bola v roku 1937 ocenená na medzinárodnej výstave umenia a techniky v Paríži. Jej autorom je Max Švabinský a rytinu pripravil Karel Wolf.

Nominálne hodnoty mincí

upraviť
  • ČSR (1918 - 1939) 2h., 5h., 10h., 20h., 25h., 50h., 1 koruna, 5 korún, 10 korún, 20 korún
  • ČSR (1945 - 1953) 20h., 50h., 1 koruna, 2 koruny, 5 korún
  • ČSR (1953 - 1960) 1h., 3h., 5h., 10h., 25h., 1 koruna
  • ČSSR (1960 - 1989) 1h., 3h., 5h., 10h., 20h., 25h., 50h., 1 koruna, 3 koruny (od 1965), 5 korún (od 1966)
    • II.séria 5h. (od 1977), 10h. (od 1974), 20h. (od 1972), 50h. (od 1978), 2 koruny (od 1972)
  • ČSFR (1990 - 1992) 1h. (zberateľská edícia), 5h. (zberateľská edícia), 10h., 20h., 50h., 1 koruna, 2 koruny, 5 korún, 10 korún

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť