Šikana

rozlišovacia stránka

Šikana môže byť:

  • hovorovo: šikanovanie[1]
  • v práve: zámerné kladenie prekážok pri výkone práva s cieľom spôsobiť škodu inej osobe, najmä v súvislosti so zneužitím postavenia osoby túto škodu spôsobujúcej,[chýba zdroj] pozri šikana (právo)
  • v stavebníctve: rozličné výstupky z dna a stien vodnej stavby v tvare prahov, rebier, zubov alebo blokov, na ktoré naráža prúd a ktoré ho usmerňujú, ako aj utlmujú nadbytočnú pohybovú energiu prepadového alebo výtokového lúča, tlmič energie,[2] pozri šikana (stavebníctvo)
  • v motoristickom športe: umelá prekážka na pretekárskej trati na zníženie rýchlosti,[2] pozri šikana (motoristický šport)
  • film:

ReferencieUpraviť

  1. Peciar, Štefan, ed. (1964), „šikana“, Slovník slovenského jazyka, IV, S – U (1. vyd.), Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 
  2. a b Balážová, Ľubica; Bosák, Ján, edi. (2005), „šikana“, Slovník cudzích slov : akademický (2. dopl. a preprac. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ISBN 80-10-00381-6 
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.