Minimálny supersymetrický štandardný model – Ostatné jazyky