Otto František Habsbursko-lotrinský – Ostatné jazyky