Reproduktor (elektroakustický menič) – Ostatné jazyky