Príkon je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje množstvo energie spotrebovanej za jednotku času pri vykonávaní práce.

ZnačeniaUpraviť

  • Symbol veličiny: P (angl. Power)
  • Základná jednotka SI: Watt, značka jednotky: W

VzorceUpraviť

 ,

kde P je príkon stroja, E je spotrebovaná energia a t je čas, za ktorý bola energia spotrebovaná;

 ,

kde P' je výkon stroja, W je práca vykonaná premenou elektrickej energie a t je čas, za ktorú bola práca vykonaná.

Pomer výkonu stroja P' a jeho príkonu P vyjadruje veličina účinnosť η:

η  .

Mechanický príkonUpraviť

Mechanický príkon je množstvo spotrebovanej mechanickej energie za jednotku času pri vykonávaní mechanickej práce. Stroj, ktorý má väčší príkon, spotrebuje za rovnaký čas viac energie.

Pozri ajUpraviť