Zámčisko (geomorfologický podcelok) – Ostatné jazyky