Štefan Hunčaga

MUDr. Štefan Hunčaga (* 28. máj 1931, Medzibrodie nad Oravou[pozn 1] – † 9. júl 1994, Dolný Kubín) bol slovenský lekár.

Štefan Hunčaga
slovenský lekár
Narodenie28. máj 1931
Medzibrodie nad Oravou, ČSR (dnes Slovensko)
Úmrtie9. júl 1994 (63 rokov)
Dolný Kubín, Slovensko
Alma materLekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Profesialekár

Vyštudoval gymnáziu v Dolnom Kubíne a následne absolvoval štúdium všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave,[1] kde spromoval v roku 1957[2]. Od roku 1959 pôsobil na pol úväzku a od roku 1960 už na plný úväzok na pracovisku hygienickej služby v Trstenej spadajúcom pod Okresnú hygienicko-epidemiologickú stanicu v Dolnom Kubíne.[5]

Spolupracoval s laureátom Nobelovej ceny za fyziológiu alebo medicínu, americkým virológom slovensko-maďarského pôvodu Danielom Carletonom Gajdusekom na výskume transmisívnych spongioformných encefalopatií (medzi ktoré patrí bovinná spongiformná encefalopatia, ľudovo známa ako „choroba šialených kráv“)[6] a podieľal sa na verifikovaní ohniska výskytu Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby na severnom Slovensku, pričom zároveň mal zásluhy na dokázaní výskytu scrapie (klusavky) oviec už v roku 1991.[1]

V rokoch 1985 – 1993 bol tiež predsedom poľovníckeho združenia v obci Trstená.[7]

BibliografiaUpraviť

 • Mitrová, Eva; Hunčaga, Štefan; Hocman, Gabriel (1991), „Clusters of CJD in Slovakia: The first laboratory evidence of scrapie“, European journal of epidemiology 7 (5): 520-523, ISSN 0393-2990 
 • Ockman, Gabriel; Hunčaga, Štefan (1991), Ako predchádzať rakovine a infarktu?: každý sa môže brániť pred civilizačnými chorobami (1. vyd.), Dolný Kubín: Orin, ISBN 80-900519-0-1 , 68 s.
 • Mitrová, Eva; Hunčaga, Štefan; Várkonda, J. (1993), „Špecifická diagnostika a výskyt klusavky (scrapie) oviec v Českej a Slovenskej republike vo vzťahu k zoonotickej hypotéze zvýšeného nálezu CJCh“, Lekársky obzor 42 (1): 40-47, ISSN 0457-4214 

PoznámkyUpraviť

 1. Historička Anna Falisová uvádza ako miesto narodenia Medzibrodie[1] (v súčasnosti sa takto nazýva obec Medzibrodie nad Oravou), zatiaľ čo databáza absolventov Univerzity Komenského v Bratislave uvádza Medzibrod.[2] Táto diskrepancia mohla byť spôsobená tým, že – ako uvádza lingvista Milan Majtán[3][4] – v rokoch 1920 – 1927 sa obe obce uvádzali pod názvom Medzibrod aj Medzibrodie, pričom v roku 1927 došlo k ich odlíšeniu na Medzibrodie nad Oravou a Medzibrod nad Hronom. Z kontextu vyplýva, že je pravdepodobnejší jeho pôvod na Orave.

ReferencieUpraviť

 1. a b c Falisová, Anna (2010), „Hunčaga, Štefan“, Lekári na Slovensku do roku 2000 (1. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, str. 223, ISBN 978-80-224-1166-0 
 2. a b Osoby, ktoré získali titul na UK, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, c2015, http://absolventi.uniba.sk/searchTop.do, dost. 2021-12-31 
 3. Majtán, Milan (1998), „Medzibrod“, Názvy obcí Slovenskej republiky : Vývin v rokoch 1773 – 1997, Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, https://slovnik.juls.savba.sk/?w=Medzibrod&s=exact&c=g42e&cs=&d=obce, dost. 2021-12-31 
 4. Majtán, Milan (1998), „Medzibrodie“, Názvy obcí Slovenskej republiky : Vývin v rokoch 1773 – 1997, Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, https://slovnik.juls.savba.sk/?w=Medzibrodie&s=exact&c=g42e&cs=&d=obce, dost. 2021-12-31 
 5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, Dolný Kubín: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, 2011 (vyd. 2011-05-26), https://www.ruvzdk.sk/naoravezdravo.html, dost. 2021-12-31 
 6. Pozri bližšie: Golian, Jozef; Zeleňáková, Lucia (2018), Ochorenia z potravín (3. nezm. vyd. vyd.), Nitra: Vydavateľstvo SPU, str. 42-43, ISBN 978-80-552-1889-2 .
 7. PZ Urbár Trstená, [Tvrdošín]: Obvodná poľovnícka komora Tvrdošín, c2016, http://www.opktvrdosin.sk/stranka.php?id=20, dost. 2021-12-31