Štvorcový stupeň je jednotka priestorového uhla. Je to dvojrozmerný ekvivalent uhlového stupňa a označuje sa „sq.deg“ (z angl. square degree), „deg²“, alebo symbolom štvorca nasledovaným symbolom °. Štvorcový stupeň je miera priestorového uhla, vymedzená štvorcom s hranou 1 uhlového stupňa na guľovej ploche. Je to fyzikálne bezrozmerná jednotka.

Počet štvorcových stupňov celej gule (napr. celej oblohy) je 129600/π (t. j. asi 41253 sq.deg.)(129600 = 360²) čo vyplýva z toho, že celá guľa predstavuje 4π steradiánov, a jeden uhlový stupeň je π/180 radiánov. Z toho vyplýva, že jeden štvorcový stupeň je rovný približne 1/3283 steradiánov alebo 305 mikrosteradiánov.

Príklad: Mesiac pozorovaný z povrchu Zeme má priemer približne ½º, takže zaberá približne 0.2 sq.deg.