Štvrť

rozlišovacia stránka

Štvrť môže byť:

  • štvrtá časť celku, štvrtina,[1][2] pozri štvrtina
  • v astronómii skrátene: prvá štvrť alebo posledná štvrť Mesiaca,[1][2] pozri pod fáza Mesiaca
  • časť mesta (napr. obytná štvrť, priemyselná štvrť, vilová štvrť)[1][2]
  • časť mesta ako administratívny celok, napr.:
    • nižší administratívny celok v Paríži vo Francúzsku (franc. quartier), pozri štvrť (Paríž)
  • historicky: štvrtina usadlosti,[3] pozri pod usadlosť

Referencie upraviť

  1. a b c štvrť. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 754.
  2. a b c štvrť. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Diel IV. s – u. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1964. 760 s. Dostupné online. S. 467.
  3. štvrť. In: Historický slovník slovenského jazyka. 1. vyd. Zväzok V (R-rab — Š-švrkotať). Bratislava : Veda, 2000. 690 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0628-7.
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.