Štvrť

rozlišovacia stránka

Štvrť môže byť:

  • štvrtá časť celku, synonymum: štvrtina,[1][2] pozri štvrtina (časť celku)
  • v astronómii: prvá štvrť a/alebo posledná štvrť Mesiaca,[1][2] pozri pod fáza Mesiaca
  • časť mesta (napr. obytná štvrť, priemyselná štvrť, vilová štvrť)[1][2]
  • časť mesta ako administratívny celok, napr.:
    • nižší administratívny celok v Paríži vo Francúzsku (franc. quartier), pozri štvrť (Paríž)
  • historicky: štvrtina sedenia (t.j. roľníckej usadlosti),[3] pozri pod usadlosť

Referencie upraviť

  1. a b c štvrť. In Kačala, Ján – Pisárčiková, Mária – Považaj, Matej (eds.). Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2003. ISBN 80-224-0750-X. [cit. 2018-05-27].
  2. a b c štvrť. In Peciar, Štefan (ed.). Slovník slovenského jazyka. IV. S – U. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1964. [cit. 2018-05-27].
  3. štvrť. In Majtán, Miroslav – Kuchar, Rudolf – Skladaná, Jana (eds.). Historický slovník slovenského jazyka. R-rab – Š-švrkotať. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2000. ISBN 80-224-0628-7. [cit. 2018-05-27].
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.