Otvoriť hlavné menu

Žilinský mládežnícky parlament, skrátene ŽMP, je politicky nezávislá mládežnícka skupina, ktorá pracuje pod gesciou odboru školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline. Súčasne tak je poradným a iniciatívnym orgánom primátora mesta Žiliny.

Žilinský mládežnícky parlament
Znak ŽMP
Žilinský mládežnícky parlament
Základné informácie
Krátky názovŽMP
Vznik24. apríl 2008,
Žilina, Slovensko
Právne postaveniePoradný orgán primátora Žiliny
Určenie / zameranieZastupovanie záujmov mladých ľudí na území mesta Žiliny
MiestoŽilina, Slovensko
Ďalšie informácie
Členstvovolené
Rokovací jazykslovenčina
PredsedaSamuel Haas
Kľúčoví ľudiapredseda, podpredsedovia a tajomník
Hlavný orgánvalné zhromaždenie
Webstránkazmp.zilina.sk

Obsah

HistóriaUpraviť

 
Mestská radnica v Žiline kde zasadá ŽMP.

Žilinský mládežnícky parlament bol vytvorený na základe vyhlásenia prípravného výboru na čele s Petrom Chromiakom z Obchodnej akadémie o vzniku ŽMP dňa 24. apríla 2008 v Žiline pod záštitou odboru školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline a vtedajšieho primátora mesta Ivana Harmana. Sídlom ŽMP sa stalo Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina. Od jeho vzniku parlament pravidelne zasadá na mestskej radnici v Žiline.

PoslanieUpraviť

Parlament zastupuje záujmy mladých ľudí, žiakov a študentov žijúcich a študujúcich na území mesta Žiliny. podáva iniciatívne návrhy a stanoviská, pričom spolupracuje s vedením mesta Žilina, zabezpečuje spoluprácu a komunikáciu medzi jednotlivými organizáciami mladých ľudí, ako i komunikáciu a spoluprácu s mestom.

ŽMP rozvíja rôzne formy práce a organizuje rôzne podujatia prostredníctvom ktorých mladý ľudia môžu nadobudnúť nové skúsenosti, zručnosti a postoje. Zapája sa do rozvoja školskej a mimoškolskej výchovy a vzdelávania.

ŠtruktúraUpraviť

PoslanciUpraviť

Poslancami parlamentu sa môžu stať volený zástupcovia základných a stredných škôl na území Žiliny, alebo nezávislý poslanec, ktorého členstvo schváli predsedníctvo ŽMP. V súčasnej dobe sú v parlamente zastupované tieto školy:

OrgányUpraviť

Valné zhromaždenieUpraviť

Je najvyšším orgánom ŽMP a pozostáva zo všetkých jeho členov. Do jeho pôsobnosti patria všetky otázky, ktorých riešenie nespadá do právomocí iných orgánov ŽMP. Úlohou a poslaním valného zhromaždenia je:

  • Voliť a odvolávať predsedu ŽMP, podpredsedov ŽMP, tajomníka ŽMP
  • Prijímať, meniť alebo rušiť štatút, rokovací poriadok a iné vnútorné normy ŽMP
  • Schvaľovať rozpočet ŽMP ako aj jeho prípadné zmeny a záverečný účet ŽMP
  • Rozhodovať o podstatných záležitostiach, tykajúcich sa ŽMP

PredsedníctvoUpraviť

Predsedníctvo navrhuje jednotlivé aktivity ŽMP, udeľuje poslanecké mandáty a schvaľuje členstvo poslancov. Funkčné obdobie jednotlivých členov je 4 roky. Predsedníctvo pozostáva z nasledujúcich členov:

  • Predseda ŽMP
  • Podpredsedovia ŽMP
  • Tajomník ŽMP

Súčasným predsedom ŽMP je Samuel Haas. Parlament má tiež troch podpredsedov a jedného tajomníka.

Zoznam predsedov ŽMPUpraviť
Poradná komisiaUpraviť

Poradná komisia pomáha, podáva návrhy a rozvíja aktivitu parlamentu s pomocou predsedníctva ŽMP. Členmi komisie môžu byť aj ludia, ktorí nie su členmi ŽMP. Členovia komisie sú vo všeobecnosti poslanci, ktorí môžu a vedia byť nápomocní pri riešení daných situácií alebo všeobecnej problematiky.

ŠtatútUpraviť

Je základným ustanovením, vymedzuje zásady, povinnosti, pôsobnosť, ciele a úlohy ŽMP. Súčasný štatút je v platnosti a nadobudol účinnosť 12. apríla 2017 pričom ruší platnosť predchádzajúcich štatútov z 24. apríla 2008 a 14. januára 2014.

Pozri ajUpraviť

Externé odkazy a zdrojeUpraviť