Žlutický kancionál

Žlutický kancionál (Žlutický graduál) je rukopisný utrakvistický spevník z roku 1558. Dnes sa tento spevník charakterizuje ako graduál (odlíšenie graduálu a kancionálu nemusí byť vždy jednoznačné a oba výrazy sa bežne zamieňali). Je uložený v knižnici Památníka národního písemníctví (signatúra TR I 27). Od 1. januára 2016 je národnou kultúrnou pamiatkou ČR.

Žlutický kancionál

Spevník si objednala mestská obec Žlutice a tvorba bola zverená pisárskej dielni Jana Táborského z Klokotskej Hory. Pisársku prácu (vrátane notácie) odviedol Vavřinec Bílý a iluminoval Fabián Puléř. Kódex je pomerne rozmerný (63 × 40 × 16 cm) a váži 28 kg. Knižný blok je tvorený pergamenovými listami (pôvodne 494 listov, dnes dochovaných 471). Od Puléřa sa zachovalo 16 miniatúr s ilustráciami Nového zákona v iniciálach a tiež arabesky po stranách niektorých listov.

Kancionál obsahuje celostránkové erby Žlutíc a šľachtického rodu Plavenských z Plavna a Gerowa, grófov z Meißenu a Hartenštejna.[1]. Na 4. strane je v iniciále kráľ modliaci sa k bolestnému Kristovi, sv. Václav a v dolnej časti bojové scéna. V spodnej časti niektorých strán sú vyobrazení kľačiaci donátori s erbmi, väčšinou nižšia šľachta z okolia Žlutíc. Ďalšie ilustrácie tvoria aj scény z bežného života mešťanov. Počas rekatolizácie v 17. storočí boli poškodené listy s podobami Majstra Jána Husa a Hieronyma Pražského.

Referencie upraviť

  1. Malinovský, Anton František (2002), Heraldika českých renesančních graduálů Litoměřického, Rakovnického a Žlutického, Praha: Klub pro českou heraldiku a genealogii, ISBN 80-902907-4-4 

Literatúra upraviť

  • Brodská, Petr, ed. Žlutický kancionál 1558-2008: 450 rokov Žlutického kancionáli. Sokolov: fornicata, 2008. 103 s. ISBN 978-80-87194-04-1.
  • Čadík, Jindřich. O kancionáli Žlutická. In Plzeňsko, 1919, č. 3.
  • Šarovcová, Martina. Fabián Puléř, Žlutický graduale. In HORNÍČKOVÁ, Kateřina, ed., Šroněk, Michal, ed. a Bartlová, Milena. Umenie českej reformácie: (1380-1620). Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 555 s. ISBN 978-80-200-1879-3. S. 466nn
  • Jan Erazim Wocel: Žlutický kancionál. In: Pamiatky archaeologické a miestopisné. Diel. 3., Matice česká, Praha 1859

Externé odkazy upraviť

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Žlutický kancionál na českej Wikipédii.