0. roky 21. storočia

desaťročie

Roky 2000 – 2009 sa obvykle súhrnne nepomenúvajú, niekedy je používaný termín nulté roky 21. storočia alebo nepresné označenie začiatok 21. storočia.

Storočia:
 20. storočie21. storočie22. storočie 
Dekády:
 90. roky0. roky 21. storočia10. roky 
Roky:
 2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 
Fotomontáž rôznych udalostí zo začiatku 21. storočia.
Teroristický útok na Svetové obchodné centrum

Udalosti upraviť