Alpidy sú pohoria, ktoré vznikli v priebehu alpínskeho orogénneho cyklu. Patria sem napríklad pohoria alpsko-himálajskej, severoamerickej a juhoamerickej sústavy. V Európe sú navýznamnejším predstaviteľom alpíd Alpy.