Alpínska sústava

(Presmerované z Alpidy)

Alpínska sústava je sústava pásmových pohorí, ktoré sa utvorili počas alpínskeho vrásnenia.[1] Tieto pohoria sa súhrnne označujú ako alpidy.[2]

Delenie

upraviť

Podľa Encyklopédie Zeme (1983) sa alpínska sústava delí na východno-západnú a cirkumpacifickú oblasť.

Východno-západná oblasť

upraviť

Severné krídlo východno-západnej oblasti začína pri Gibraltárskom prielive Sierrou Nevadou, Iberskými vrchmi prechádza do Pyrenejí, pokračuje za Lionským zálivom Alpami, ktoré prechádzajú do Karpát, na ktoré v úžine Železné vráta nadväzuje Stará planina, ktorá sa tiahne východne až k pobrežiu Čierneho mora. Potom sa severné krídlo vynára v Jajle, južnom hlavnom chrbte Krymských vrchov, pokračuje Veľkým Kaukazom, v podobe podmorského chrbta rozdeľuje panvu Kaspického mora a opäť sa vynára v Koppe Dágu, pokračuje na východ v Hindúkuši a cez Pamír nadväzuje na pohoria Karakoram, Kchun-lunAltyn-tag. V oblasti Tibetu sa severné krídlo stáča na juh a prechádza cez Zadnú Indiu na Malajské súostrovie.[1]

Južné krídlo východno-západnej oblasti začína na africkom brehu Gibraltárskeho prielivu, prechádza StrednýmVysokým Atlasom do Antiatlasu, pokračuje na Sicílii a v Apeninách, ktorých vrásy sa stretávajú s Alpami, a stáča sa na juh v DinárochHelenidách. Na ázijskom brehu sa južné krídlo ťahá cez TaurusAntitaurus do Arménskej vysočiny, cez Iránsku plošinu do HimalájíTranshimalájí, cez súostrovia AndamanyNikobary na VeľkéMalé Sundy.[1]

Cirkumpacifická oblasť

upraviť

Cirkumpacifická oblasť sa tiahne po pobreží východnej Ázie zo severu na juh cez Koriacke vrchy, VerchojanskýStanový chrbát, Sachalin, Sichote-Aliň, Japonské ostrovyKóreu. Pokračuje oblúkovitými chrbtami, ktoré sledujú Karolíny, Mariány, Filipíny, cez Novú Guineu až na novozélandské Južné Alpy. Na severoamerickom kontinente začína na Aljaške, pokračuje dvoma, resp. troma pásmami chrbtov cez Skalnaté vrchyPobrežné vrchy do Sierry MadreMexiku a do sústavy ÁndJužnej Amerike. Andy sa v južnom výbežku Južnej Ameriky stáčajú na východ a pokračujú cez Južnú Georgiu, Južné Sandwichove ostrovy, Južné OrknejeJužné Shetlandy do Antarktídy.

Referencie

upraviť
  1. a b c Činčura, Juraj, ed. (1983), „alpínska sústava“, Encyklopédia Zeme (1. vyd.), Bratislava: Vydavateľstvo Obzor, str. 50 
  2. „alpidy“, Encyclopaedia Beliana : Slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch, Prvý zväzok A – Belk (1. vyd.), Bratislava: Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied, 1999, str. 177, ISBN 80-224-0554-X, https://beliana.sav.sk/heslo/alpidy, dost. 2022-09-24