Anarchokolektivizmus

Anarchokolektivizmus je anarchistický smer, vytvorený Michailom Bakuninom. Spočíval v troch hlavných princípoch:

  • po zničení štátu má dôjsť ku kolektívnemu vlastníctvu priemyslu a pôdy
  • ku spravodlivým peňažným mzdám za prácu
  • výroba sa mala riadiť na báze dopytu a ponuky.
Anarchizmus
Školy anarchizmu
Anarchokomunizmus
Anarchokolektivizmus
Anarchosyndikalizmus
Anarchofeminizmus
Anarchoindividualizmus
Anarchoprimitivizmus
Anarchokapitalizmus
Ekoanarchizmus
Zelený anarchizmus (environmentálny)
Kresťanský anarchizmus
Infoanarchizmus
Anarchopacifizmus
Mutualizmus
Anarchizmus bez prívlastkov
Anarchosocializmus
Významní myslitelia
Max Stirner · William Godwin · Josiah Warren · Lysander Spooner · Johann Most · Pierre Joseph Proudhon · Michail Alexandrovič Bakunin · Henry David Thoreau · Piotr Alexejevič Kropotkin · Errico Malatesta · Benjamin Tucker · Emma Goldmanová · Alexander Berkman · Émile Armand · Murray Bookchin · Noam Chomsky · John Zerzan · Nestor Ivanovyč Machno
Súvisiace články
Parížska komúna
Kronštadtská vzbura
Španielska revolúcia
Anarchistické symboly
Anarchistický čierny kríž
Jurská federácia
Squatting
z  d  u

Druhý a čiastočne aj prvý princíp prevzali po roku 1927 stalinisti a po roku 1945 komunistické režimy vo Východnej Európe. Pre tieto štáty to bol tzv. proces prebudovávania spoločnosti, socializmus. No o výrobe v továrňach nerozhodovali robotníci, ale komunistické strany, a ku kolektivizácii dochádzalo mnohokrát násilne.

Väčšina anarchistov Bakuninov smer kvôli zachovaniu peňazí odmietla, a ku koncu 19. storočia anarchokolektivistické hnutie už vôbec neexistovalo, zato stále väčšie boli anarchokomunistické a anarchosyndikalistické hnutia. No napriek odmietnutiu jeho teórie zostáva Bakunin medzi anarchistami váženým človekom, anarchistom a revolucionárom.

Pozri aj

upraviť