Mutualizmus (Proudhon)

Mutualizmus je anarchistický politicko-ekonomický smer. Jeho zakladateľom bol Pierre-Joseph Proudhon. Základným tvrdením mutualizmu je, že pri predaji práce alebo jej výsledku má pracujúci dostať peniaze, úžitkové predmety alebo služby, ktoré presne zodpovedajú „množstvu práce potrebnej k výrobe výsledku práce toho istého úžitku“. Ak dostanú menej peňazí, ide o vykorisťovanie a krádež. Jedinec by taktiež nemal nijako profitovať z investícií, požičiavania či prenájmu, keďže takýto jedinec nepracuje. Podľa mutualistov by zrušením štátu takéto príjmy skončili. To by viedlo k vzniku slobodného trhu, v ktorom by mal každý jedinec príjem presne zodpovedajúci množstvu práce, ktorú vykoná.

Anarchizmus
Školy anarchizmu
Anarchokomunizmus
Anarchokolektivizmus
Anarchosyndikalizmus
Anarchofeminizmus
Anarchoindividualizmus
Anarchoprimitivizmus
Anarchokapitalizmus
Ekoanarchizmus
Zelený anarchizmus (environmentálny)
Kresťanský anarchizmus
Infoanarchizmus
Anarchopacifizmus
Mutualizmus
Anarchizmus bez prívlastkov
Anarchosocializmus
Významní myslitelia
Max Stirner · William Godwin · Josiah Warren · Lysander Spooner · Johann Most · Pierre Joseph Proudhon · Michail Alexandrovič Bakunin · Henry David Thoreau · Piotr Alexejevič Kropotkin · Errico Malatesta · Benjamin Tucker · Emma Goldmanová · Alexander Berkman · Émile Armand · Murray Bookchin · Noam Chomsky · John Zerzan · Nestor Ivanovyč Machno
Súvisiace články
Parížska komúna
Kronštadtská vzbura
Španielska revolúcia
Anarchistické symboly
Anarchistický čierny kríž
Jurská federácia
Squatting
z  d  u
  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Mutualismus (ekonomie) na českej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).

Iné projekty

upraviť