Otvoriť hlavné menu

Anestézia (tiež anestéza) je stav celkovej alebo miestnej necitlivosti na podnety, napríklad bolesť, dotyk, teplo, chlad, spôsobený aplikáciou liekov alebo fyzikálne (napr. chladom), s cieľom umožniť bezbolestné vykonanie chirurgického alebo iného bolestivého výkonu. Slovo sa odvodzuje od starogréckeho spojenia an- + aesthesia (ἀναισθησία), kde an- vyjadruje zápor, aesthesia cítenie, pocit.

Anestézia v medicíne sa rozdeľuje na dve skupiny, anestéziu celkovú a regionálnu.

Pozri ajUpraviť

Iné projektyUpraviť