Antropogenéza je proces vzniku a vývoja človeka ako spoločenskej bytosti, proces vyčleňovania sa človeka zo živočíšnej ríše, kmeňový vývoj človeka a jeho živočíšných predchodcov v rámci vývoja stavovcov.

Antropogenézu študuje antropogénia.

Stručný prehľad vývoja človeka upraviť

Prírodovedec Carl Linné (1758) ako prvý zaradil človeka do vývojového radu živočíchov (primáty). Prírodovedec Charles Darwin v diele O pôvode druhov prirodzeným výberom opísal vznik a vývoj druhov.

Spoloční živočíšni predchodcovia človeka a ľudoopíc (gorila, šimpanz) sa objavili na začiatku treťohôr. Išlo o antropoidné opice (človeku podobné), ktoré žili na konci treťohôr v nezalesnených oblastiach Afriky, Južnej Ázie. Boli donútené pohybovať sa po zemi. Mali zvislejšie posadenie hlavy, čo podporuje vývoj mozgu a lebky. Palec bol posadený oproti ostatným prstom, čo umožňuje používať rozličné predmety ako prirodzené nástroje. Na základe týchto zmien postupne prešli od zberu k lovu. Bielkoviny z mäsa majú vplyv na vývoj mozgu, čím sa zvýšila vynaliezavosť a dôvtip. Napriek tomu ešte nevedeli cieľavedome vyrábať nástroje - až postupne si začali uvedomovať užitočnosť nájdených kovov a ostrých kameňov, ktoré sústavne používali. Zámernou výrobou sa naši predkovia začali odlišovať od zvierat - práca utvárala človeka.

Hominizácia sa začala asi pred 14 miliónmi rokov. Medzi jej základné javy patrí:

  • vzpriamenie postavy, chôdza na zadných končatinách
  • vývin ruky ako orgánu práce
  • ústup zvieracieho vzhľadu
  • zväčšovanie mozgu
  • klenutie lebky
  • stereoskopický zrak (plastické, priestorové videnie, rozoznanie perspektívy (bližšie/ďalej))
  • posunutie hrtana - rozvoj reči

Ďalej pozri článok Homo.