Astrológia

(Presmerované z Astrológ)

Astrológia je veľmi starý odbor (rozumej paveda), ktorý hľadá vzťahy a súvislosti medzi postavením nebeských telies a aktuálnymi, minulými či budúcimi dejmi na určitom mieste povrchu Zeme. Najčastejšie sa zaoberá určovaním budúcnosti a osudu jednotlivcov, skupín ľudí alebo celých národov.

Zvieratník zo synagógy zo 6. storočia

Astrológovia opisujú astrológiu ako vedu s presnými pravidlami. Veda však astrologické teórie vyvracia a astronómovia astrológiu nepovažujú za vedu, ale za pseudovedu (pozri Barnumov efekt). Väčšina smerov astrológie je založená na zverokruhu a domoch. Najčastejším produktom astrológie je horoskop. V skreslenej forme - ako predpovedanie budúcnosti osôb, ktoré sa narodili v jednom z dvanástich znamení - je astrológia populárna dodnes.

Vznikla v staroveku a stala sa súčasťou astronómie najmä v Oriente (pozri Sumerská astronómia). Pri zbližovaní kultúr sa postupne vypracovali celé sústavy dobrých a zlých vplyvov hviezd v závislosti od ich postavenia k horizontu, Slnku a Mesiacu. Za mimoriadne dôležité hviezdy sa pokladali planéty. Podľa siedmich pohyblivých svetiel (Slnko, Mesiac, Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter a Saturn) každý Mesiac i planéty (ekliptika), tvorilo 12 rovnakých častí – 12 súhvezdí zvieratníka (Baran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Škorpión, Strelec, Kozorožec, Vodnár a Ryby). Planéty a súhvezdia mali svoje charakteristiky, odvodené predovšetkým od ich názvov. Nesmierna rozmanitosť kombinácií jednotlivých planét v týchto súhvezdiach aj vzájomné polohy planét medzi sebou dávali bohatý výber kombinácií dobrých a zlých vplyvov. Predpoveď odvodená z polohy nebeských telies, najmä v čase narodenia človeka (alebo v iných významných okamihoch života), vzťahujúca sa na jeho budúce rozhodnutia a situácie sa nazývala horoskop, v súčasnosti kozmogram. Určovanie polohy hviezd, najmä v minulosti alebo v budúcnosti, bola náročná vedecká práca, preto učenci, ktorý sa týmto problémom zaoberali, mali veľkú autoritu. Na základe pribúdajúcich skúseností z pozorovaní polôh hviezd v čase historických udalostí prispôsoboval sa i systém predpovedí. Keďže však pohroma pre jeden národ znamenala víťazstvo pre iný, nikdy sa nedosiahla úplná jednotnosť výkladu polôh hviezd.

Súčasnosť

upraviť

V súčasnosti sa vyskytujú pokusy presvedčiť verejnosť o tom, že astrológia je veda. Autori nových kníh o astrológii píšu o vplyve slnečného žiarenia na človeka, o vplyve fáz Mesiaca na živočíchy, o kozmickom žiarení, o ultrafialových lúčoch, o gravitačných efektoch pri zmene polôh planét, o magnetických poruchách vznikajúcich vplyvom slnečných erupcií, o ionizácii atmosféry a biologických rytmoch. Astrologické predpovede sa však nerobia na základe skúmania toku žiarenia z vesmíru, slnečnej aktivity, záznamov magnetických porúch a gravitačného pôsobenia planét v rôznych konšteláciách, ale v podstate rovnako ako pred tisícročiami, a to z tradovaných formuliek označujúcich polohy planét v určitých súhvezdiach za zlé, v iných za dobré alebo opozíciu dvoch planét za zlú, konjunkciu za dobrú apod. Súčasní astrológovia preberajú staré skúsenosti bez ohľadu na to, že situácia na oblohe sa v priebehu tisícročí zmenila. Vstup Slnka do dvanástich znamení (súhvezdí zvieratníka) počítajú rovnakým spôsobom ako pred 2 000 r, hoci Slnko je v porovnaní s vtedajšou polohou v jarnom slnovrate o 30° ďalej. Pre astrológa je 21. marca Slnko v znamení Barana, na základe toho robí predpoveď, hoci v skutočnosti je Slnko 21. marca v súhvezdí Ryby. Je to dôsledok precesného pohybu zemskej osi. Pred 2 000 rokmi zemská os nesmerovala k Polárke ako dnes a o 12 000 r bude severný pól Zeme pri hviezde Vega v súhvezdí Lýra. Predpovede astrológov sú zhruba o 1 mesiac posunuté vzhľadom na dátum, pre ktorý sa robia. Úspech astrológov spočíva azda v tom, že z nesmierneho množstva predpovedí sa vždy nájdu také, ktoré sa splnia, a tie reklamne využijú.

Zástancovia astrológie argumentujú, že moderní seriózni astrológovia si uvedomujú to, že znamenia zodiaku predstavujú určitú časť roka, a teda neuvažujú o postavení planét v súhvezdiach, ako sa mylne domnievajú hlavne kritici astrológie. Napríklad začiatok znamenia Barana predstavuje deň jarnej rovnodennosti a symboliku prírodných rytmov, v tomto prípade "prebúdzanie prírody, foriem života" po "zimnom spánku" a v tomto duchu analogicky stotožňuje symboliku "priebojnosti, iniciácie, seba-zachovania" do oblasti ľudských psycho-somatických procesov. Ani to však nič nemení na fakte, že ide o prázdnu symboliku a na nej založené postupy a výsledky astrológie nemajú žiadne ukotvenie v realite.

Kozmické vplyvy na človeka

upraviť

Nedá sa pochybovať o tom, že kozmické telesá pôsobia na život na Zemi aj na človeka. Najväčší účinok má, pochopiteľne, Slnko, bez neho by život na Zemi vôbec nejestvoval. Slnko dáva energiu a reguluje celý životný cyklus, svojimi erupciami zapríčiňuje náhle zvýšenie toku nabitých častíc priletujúcich aj do oblasti Zeme. V dôsledku toho sa mení intenzita magnetického poľa Zeme aj ionizácia atmosféry. Výskumy vplyvu týchto zmien na nervovú a cievnu sústavu človeka sú dnes iba v začiatkoch, ale už možno konštatovať, že človek nie je imúnny proti slnečnej erupcii. Účinky slnečného žiarenia, ktoré sa prenášajú najmä prostredníctvom zmeny tlaku a teploty, sú už dostatočne známe. Vplyv konštelácie planét na človeka je iba teoreticky možný. V skutočnosti sú vplyvy rozličných zoskupení planét v porovnaní s ostatnými efektmi pôsobiacimi na človeka veľmi nepatrné, preto nie je odôvodnené zveličovať ich účinok. Pôsobenie žiarenia na človeka si vyžaduje starostlivý a dlhodobý výskum. Vstupom do kozmického priestoru sa začal experimentálny výskum v oblasti kozmickej medicíny, ktorý sa zaoberal problémom beztiaže a preťaženia, ochranou pred žiarením, životom v umelých atmosférach, otázkami psychických vplyvov na človeka v kozmickom priestore, v obmedzenom prostredí, problémami cirkulácie ovzdušia atď. O výsledkoch a stave problematiky účinkov kozmického prostredia na človeka sa pravidelne referuje na zasadaniach organizácie COSPAR.

  • Bulvárna astrológia je pseudoastrológia, ktorá uverejňuje v médiách tzv. horoskopy, ktoré so skutočnými horoskopmi nemajú nič spoločné.
  • Aplikovaná astrológia je podobor astrológie, ktorého poznatky sa používajú v praxi iných oborov, ako sú herbálna astrológia, astropsychológia, astromedicína či astrometeorológia.
  • Nativitná astrológia je smer astrológie, ktorý sa zaoberá zostavovaním horoskopu-radixu
  • Prognostická astrológia je smer astrológie, ktorý sa zaoberá predpovedaním budúcnosti pomocou rôznych metód
  • Astromágia je smer astrológie, zameraný na aktívny boj proti osudu. Vychádza z poznatkov porovnávania nativitnej a prognostickej astrológie podľa pravidiel tradičného členenia hviezdnych konštelácií na dobré, zlé a neutrálne, skúmaním horoskopu narodenia - radixu a porovnáva ho s aktuálnou hviezdnou situáciou - obvykle tranzitmi planét. Odporúča vlastníkovi skúmaného horoskopu konať za dobrých astrologických vplyvov v oblastiach nimi ovplyvnenými a nekonať za zlých vplyvov v oblastiach týmito ovplyvnenými.

Iné projekty

upraviť

  Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.