Opätovné zapínanie

Opätovné zapínanie (OZ) je samočinný spínací cyklus, ktorý slúži na odstránenie prechodných porúch na vzdušných vedeniach elektrizačnej sústavy. Pri poruche dochádza k vypnutiu a opätovnému zapnutiu vedenia pomocou automatiky opätovného zapínania (AOZ). Pokiaľ poruchový stav trvá aj po opätovnom zapnutí, vedenie sa trvalo vypne. Účelom opätovného zapnutia je skrátenie doby prerušenia dodávky elektriny.

Princíp činnostiUpraviť

Väčšina porúch (75 – 95 %[1]) na vzdušných vedeniach je prechodných. Bývajú spôsobené úderom blesku, preskokom, pádom konára a podobne. V takom prípade sa po vypnutí skratu a uhasení oblúka rýchlo obnoví izolačná pevnosť vedenia a je bezpečné vedenie znovu zapnúť.[2]

Automatika OZ spolupracuje s ostatnými ochranami vedenia. Keď ochrana zistí poruchu, uvedie do činnosti automatiku OZ, ktorá dá povel na vypnutie výkonového vypínača a začne odpočítavať beznapäťovú pauzu. Po skončení tejto pauzy dá automatika pokyn na zapnutie vypínača. Ak bola porucha prechodného charakteru, ide o úspešný cyklus opätovného zapínania a vedenie zostane v prevádzke. Ak porucha stále trvá, ide o neúspešný cyklus opätovného zapínania a vedenie sa odpojí od napätia.[3]

V prípade potreby je možné proces opätovného zapínania opakovať.

Druhy opätovného zapínaniaUpraviť

Podľa doby trvania beznapäťovej pauzy:[2]

  • rýchle – doba beznapäťovej pauzy do 1 s
  • pomalé – doba beznapäťovej pauzy nad 1 s

Je možné použiť aj kombináciu rýchleho a pomalého OZ.

Podľa počtu pólov:[3]

  • jednopólové (jednofázové) OZ – používa sa u vedení VVN a ZVN
  • trojpólové (trojfázové) OZ – používa sa u vedení VN

ObmedzeniaUpraviť

Opätovné zapínanie sa spravidla nepoužíva na káblových vedeniach. Následkom poruchy na káblovom vedení býva poškodenie izolácie, často je to aj príčina poruchy, napríklad pri stavebných prácach. Pred zapnutím je nutné nájsť a opraviť poškodený úsek kábla.

Takisto sa OZ nepoužíva pri zariadeniach, ako sú výkonové transformátory a tlmivky na kompenzáciu jalového výkonu. Tieto časti siete sú často poruchou poškodené a pred zapnutím je potrebné zistiť príčinu poruchy a jej následky.

ReferencieUpraviť

  1. Systém opětného zapnutí (OZ) [online]. [Cit. 2020-04-14]. Dostupné online.
  2. a b VÁPENÍK, René. Opětné zapínaní v distribuční soustavě vysokého napětí. Elektro revue, roč. 2010, čís. 2. Dostupné online.
  3. a b Automatika opětovného zapínání [online]. . Dostupné online.

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článkov Opětné zapínání na českej Wikipédii a Automatische Wiedereinschaltung na nemeckej Wikipédii.