Babský potok (prítok Ipľa)

Babský potok je potok v Novohrade, v južnej časti okresu Lučenec. Je to ľavostranný prítok Ipľa a má dĺžku 14,5 km.

Prameň: v Cerovej vrchovine, v podcelku Mučínska vrchovina, pri samote Farkašovská studňa neďaleko slovensko-maďarskej štátnej hranice, v nadmorskej výške okolo 295 m n. m.

Smer toku: najprv na sever, pričom vytvára výrazný ohyb smerujúci k západu, za obcou Ratka sa stáča na severozápad

Geomorfologické celky: 1.Cerová vrchovina, podcelok Mučínska vrchovina, 2.Juhoslovenská kotlina, podcelok Lučenská kotlina

Prítoky: sprava spod Mazy (354,5 m n. m.), zľava z osady Cerová a spod Troch chotárov (342,6 m n. m.)

Ústie: do Ipľa pri obci Trebeľovce v nadmorskej výške okolo 171 m n. m.

Obce: obec Ratka a jej osady Šikov, Malá Ratka a Horná Baba, obec Trebeľovce