Baptizmus je protestantská, evanjelikálna cirkev. Prvý baptistický zbor na svete vznikol v Holandsku, v Amsterdame, v roku 1609. Baptizmus je rozšírený po celom svete, ale najmä v USA.

Baptizmus uznáva jedinú autoritu - Bibliu ako produkt Božieho zjavenia, praktizuje krst po rozhodnutí nasledovať Ježiša Krista a po verejnom vyznaní svojej viery. Krst je vykonávaný ponorením. Krstení bývajú zvyčajne dospelí (alebo dospievajúci) ľudia. Baptisti majú kongregacionálne zriadenie, a zastávajú odluku cirkvi a štátu a slobody svedomia.

Centrom bohoslužieb je kázeň, doprevádzaná spevom duchovných piesní a podstatnou časťou bohoslužieb sú aj spoločné modlitby. Baptisti nevysluhujú žiadne sviatosti, pretože podľa všeobecného chápania kresťanstva je sviatosť (sakramentum) niečím, čo je nevyhnutnou podmienkou pre spasenie. Krst a Večera Pánova (sväté prijímanie), ktorá je praktizovaná pod obojím (tzn. prijímanie chleba a vína spravidla všetkými členmi zboru), sú úžasnou výsadou Božích detí a zároveň vyjadrením ľudskej poslušnosti Bohu. Keďže baptisti vyznávajú slobodu svedomia a slobodu každého zboru, ich teologické a praktické dôrazy sa čiastočne odlišujú podľa miestnych pomerov. Teologicky sú vo výklade Biblie považovaní za konzervatívnych.

Na svete sú baptisti združení do viacerých zoskupení. Najvýznamnejšími sú Svetová baptistická aliancia (angl. Baptist World Alliance) s 80 miliónmi členov, Európska baptistická federácia (EBF) a v USA Južná baptistická konvencia (angl. Southern Baptist Convention) so 16 miliónmi členov. Na Slovensku je predstaviteľom baptizmu Bratská jednota baptistov.

Externé odkazy

upraviť