Bankrot (z nem. Bankrott < tal. banca rotta, príp. banco rotto = rozbitý či zničený stôl [zmenárnika]) môže byť:

Referencie

upraviť
 1. úpadok. In: OVEČKOVÁ, Oľga, at al. Slovník obchodného práva. 1. vyd. Bratislava : Iura edition, 1994. 366 s. ISBN 80-88715-11-3. S. 275.
 2. a b c ĎURICA, Milan; HUSÁR, Ján. Sprievodca konkurzným právom. 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti SR, 2008. Dostupné online. S. 5.
 3. a b bankrot. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 589.
 4. MINTER, Steffen. Bankrott. In: Gabler Wirtschaftslexikon Online [online]. Wiesbaden: Springer Gabler, [cit. 2016-03-27]. Dostupné online.
 5. bankrot. In: CINKL, Jiří, ed. et al. Encyklopedie zahraničního obchodu. 2. upr. a dopl. vyd. Praha; Bratislava : SNTL; Alfa, 1986. 722 s. S. 43. a úpadek. In: CINKL, Jiří, ed. et al. Encyklopedie zahraničního obchodu. 2. upr. a dopl. vyd. Praha; Bratislava : SNTL; Alfa, 1986. 722 s. S. 648.
 6. a b bankruptcy. In: GARNER, Bryan A., ed. Black's Law Dictionary. 9. ed. St. Paul, Minn. : Thomson Reuters, 2009. ISBN 9780314199492. s. 166 – 167.
 7. úpadek. In: BRADNOVÁ, Hana, ed. aj. Encyklopedický slovník. 1. vyd. Praha : Odeon : Encyklopedický dům, 1993. 1253 s. (Klub čtenářů. Rodinný klub; zv. 679.) ISBN 80-207-0438-8. S. 1149.
 8. úpadek. In: Diderot : všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. Vyd. 1. Praha: Diderot, 1999. ISBN 80-902555-9-0.
 9. krida. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 676.
 10. bankrot. In: MICHNÍK, Ľubomír, et al. Ekonomická encyklopédia: slovník A-Ž. 1. vyd. Bratislava : Sprint, 1995. 630 s. ISBN 80-967122-2-5.
 11. Čo je konkurz? [online]. Nitra: ADVO INSOLVENCY, [cit. 2016-03-27]. Dostupné online.
 12. bankrot. Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 59.


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.