Belica

rozlišovacia stránka

Belica môže byť:

Zdroje upraviť

  1. ČERVENKA, Martin, et al. Slovenské botanické názvoslovie : rastlinná výroba. 1. vyd. Bratislava : Príroda, 1986. 517 s. S. 376.
  2. BARANEC, Tibor; POLÁČIKOVÁ, Mária; KOŠŤÁL, Jaroslav. Systematická botanika. Nitra : Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2001. S. 95.
  3. a b belica. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 62.
  4. a b c belica. In: Slovník slovenských nárečí. 1. vyd. Zväzok I A – K. Bratislava : Veda, 1994. 933 s. ISBN 80-224-0183-8. S. 108.
  5. belaňa. In: PISÁRČIKOVÁ, Mária, et al. Synonymický slovník slovenčiny. 3. nezm. vyd. Bratislava : Veda, 2004. 998 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0801-8.
  6. ÖZULUĞ, Müfit; FREYHOF, Jörg. Rediagnosis of four species of Alburnus from Turkey and description of two new species (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, september 2007, roč. 18, čís. 3, s. 233-246. Dostupné online [cit. 2019-04-04]. ISSN 0936-9902.


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.