Bičíkovce

Bičíkovce alebo staršie bičíkavce (lat. Flagellata, Mastigophora) bol v starších systémoch taxón (trieda, podkmeň a pod.) prvokov, ktorý zahŕňal jednobunkovce, ktoré majú aspoň jeden bičík a používajú ho na pohyb alebo prisúvanie potravy.

Bičíkovce

CharakteristikaUpraviť

Výživa je autotrofná aj heterotrofná, niekedy zmiešaná.

Heterotrofné jedince nemajú plastidy, hlavná pohybová organela je jeden alebo viac bičíkov. Nachádzajú sa prakticky všade, vrátane tiel mnohobunkových organizmov.

Jednobunkové telo má vretenovitý tvar, ktorý však nie je celkom stály. Niekedy sa predlžuje, inokedy sa skracuje takmer až do guľôčky. No vždy sa na ňom možno rozlíšiť predný a zadný koniec. Na prednom konci tela pozorujeme vláknitý bičík. Bičík je ústrojček (organela) pohybu.

Bičíkovce sa rozmnožujú delením. Telo sa rozštiepi po dĺžke na dve polovice, ktoré sa osamostatnia. Okrem nepohlavného rozmnožovania, stretávame sa tu teda aj s pohlavným rozmnožovaním. Veľká zárodočná bunka (makrogaméta) je samičia bunka – vajíčko, drobné bunky oplodňovacie (mikrogaméty) sú samčie bunky – spermie (spermatozoidy).

Príklady systémovUpraviť

V. Franc (2005), Biopedia (2008) [1]Upraviť

podkmeň bičíkovce (Mastigophora):

Levine et al. (1980)[2]Upraviť

podkmeň Mastigophora:

O. Ferianc (1978)[3]Upraviť

kmeň bičíkavce (Flagellata):

Kratochvíl et al. 1954 [4] má rovnaký systém, ibaže sú bičíkavce klasifikované ako trieda a pridáva ešte 5. rad opalinky/opalíny/opaliny (Opalinida).


ReferencieUpraviť

  1. http://biopedia.sk/system-zivej-prirody/prehlad-systemu-zivej-prirody#biopedia_sk
  2. Levine, N.D., Corliss, J.O., Cox, F.E.G., Deroux, G., Grain, J., Honigberg, B.M., Leedale, G.F., Loeblich III, A.R., Lom, J., Lynn, D.H., Merinfeld, E.G., Page, F.C., Poljansky, G., Sprague, V., Vavra, J. & Wallace, F.G. 1980. A newly revised classification of the protozoa. J. Protozool. 27: 37-58. citované v: Laybourn-Parry: A functional biology of free-living Protozoa, http://books.google.sk/books?id=CP68r42ClhkC&pg=PA216&lpg=PA216&dq=lobosea&source=bl&ots=Y_z-i1zJME&sig=SEwbqyRhinJSALokjsZbIK6PbUw&hl=sk&sa=X&ei=9e0HUPqaLsbP4QTHue3QBA&redir_esc=y#v=onepage&q=lobosea&f=false
  3. http://www.juls.savba.sk/ediela/ks/1978/5/ks1978-5.lq.pdf
  4. Kratochvíl, J., Bartoš, E.: Soustava a jména živočichů, 1954