Kryptomonády alebo kryptomonádky (lat. Cryptophyta, Cryptophyceae, Cryptomonadida, Cryptomonadales, Cryptistae) sú taxón (oddelenie, podríša, trieda, rad a pod.) jednobunkovcov (radia sa pod Chromista resp. pod prvoky resp. pod riasy). Ide o jednobunkové jednojadrové mikroskopické riasy, ktoré majú oválny tvar. Niektoré sa pohybujú pomocou bičíkov, iné sú nepohyblivé. Ako súčasť planktónu majú veľký ekologický význam.

Kryptomonády

Rhodomonas salina
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Cryptophyta
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Stavba tela upraviť

Povrch bunky pokrýva obal periblast, pod ktorým sú vymrštiteľné telieska - trichocysty. Trichocysty majú aj iné oddelenie; trichocysty kryptomonád sa nazývajú ejektozómy. Pod plazmatickou membránou majú bielkovinové doštičky.

Vyživujú sa fototrofne podobne ako rastliny. Niekedy je však u nich fototrofia kombinovaná s fagotrofiou alebo osmotrofiou, čiže ide o mixotrofiu. Ako všetky eukaryotické organizmy majú fotosyntetické farbivá uložené v chloroplastoch. Chloroplast je len jeden nebo dva. Obsahujú chlorofyly a + c2. Z karoteniodov je u nich najčastejší alfa-karotén, ale vyskytuje sa aj beta-karotén. Z xantofylov obsahujú alloxabtín alebo fykoerytrín či fykocyanín.

Zásobné látky sú uložené v chloroplastoch v telieskach zvaných pyrenoidy. Vzácne je vyvinutá aj červená škvrna stigma. Hlavnou zásobnou látkou je škrob.

Rozmnožovanie upraviť

Rozmnožovanie je nepohlavné, delením, pohlavné rozmnožovanie bolo zatiaľ dokázané iba u druhu Chroomonas acuta. Nepohlavné rozmnožovanie prebieha pozdĺžnym delením bunky.

Ekológia upraviť

Kryptomonády sú odolné voči chladu, z čoho vyplýva ich značný význam v potravinovom reťazci. Sú to prví jarní producenti v sladkých aj morských vodách a kvôli mäkkému povrchu ich zooplanktón dobre strávi. Žijú v rybníkoch a priehradách, antarktických jazerách pokrytých ľadom (druhy Chroomonas lacustris a Cryptomonas sp.). Nevadí im nedostatok svetla, pretože majú pigmenty, ktoré sú schopné využiť aj malé množstvo svetla. Niektoré sú tolerantné k sírovodíku. Druh Mesodinium rubrum žije v symbióze s morským nálevníkom. Niektoré kryptomonády sú pravdepodobne toxické.

Systém upraviť

Kryptomonády:

Externé odkazy upraviť