Planktón je skupina buniek organizmov pasívne sa vznášajúcich v prostredí. Je kľúčovou potravou pre mnohé druhy vodných živočíchov a je nepostrádateľnou súčasťou potravinového reťazca.

Zástupcovia planktónu
Malý kôrovec (Hyperia macrocephala) je súčasťou zooplanktónu.

Medzi planktón patria jednobunkové i mnohobunkové organizmy, ktoré často pre svoje malé rozmery nie sú viditeľné voľným okom (čo neplatí pre tzv. mezoplanktón a makroplanktón). Môžu to byť baktérie, cyanobaktérie, jednobunkové aj menšie mnohobunkové riasy, prvoky, larválne štádiá živočíchov až dospelé jedince niektorých malých živočíšnych druhov. Obľúbeným druhom planktónu je aj Mesačník svietivý. Zaujímavosťou tohto druhu je, že zároveň tiež požiera planktón.

Opakom planktónu je nektón.[1]

Rozlíšenie upraviť

Podľa miesta výskytu sa rozlišuje:

Podľa zloženia sa rozlišuje:

Referencie upraviť

  1. Slovník cudzích slov (akademický) z r 2005. online

Externé odkazy upraviť