Planktón je skupina buniek organizmov pasívne sa vznášajúcich v prostredí. Je kľúčovou potravou pre mnohé druhy vodných živočíchov a je nepostrádateľnou súčasťou potravinového reťazca.

Zástupcovia planktónu

Medzi planktón patria jednobunkové i mnohobunkové organizmy, ktoré často pre svoje malé rozmery nie sú viditeľné voľným okom (čo neplatí pre tzv. mezoplanktón a makroplanktón). Môžu to byť baktérie, cyanobaktérie, jednobunkové aj menšie mnohobunkové riasy, prvoky, larválne štádiá živočíchov až dospelé jedince niektorých malých živočíšnych druhov.

Opakom planktónu je nektón. [1]

RozlíšenieUpraviť

Podľa miesta výskytu sa rozlišuje:

Podľa zloženia sa rozlišuje:


ReferencieUpraviť

  1. Slovník cudzích slov (akademický) z r 2005. online

Externé odkazyUpraviť