Chlorofyl

chemická zlúčenina

Chlorofyl je zelené farbivo (pigment) obsiahnuté v rastlinách, siniciach a niektorých riasach uložené v chloroplastoch (listová zeleň) viazané na molekulu bielkoviny.

Štruktúra chlorofylov a, b a d

Chlorofyl má jednu karboxylovú skupinu esterifikovanú fytolom. Chlorofyl má dôležitú úlohu pri premene svetelnej energie na chemickú energiu pri fotochemickom procese v rastlinách (fotosyntéza).

Chlorofyl patrí k fotosyntetickým pigmentom spolu s fykobilínami a karotenoidmi, ktoré však majú inú farbu a absorbujú energiu z odlišnej časti viditeľného svetelného spektra. Chlorofyl je zelený, pretože absorbuje modrú (vlnová dĺžka 430 – 460 nm) a červenú časť (640 – 700 nm) svetelného spektra a ostatné odráža. Tým sa javí ako zelený a udáva tak základnú farbu všetkým fotosyntetizujúcim rastlinám.

Chemicky sa radí medzi porfyríny s komplexne viazaným kovovým horčíkom. Existuje niekoľko typov chlorofylov. Molekuly chlorofylu sú na tylakoidných membránach, ktoré sú v rastlinách umiestnené v chloroplastoch, kde s bielkovinami a ďalšími pigmentmi tvoria základ fotosystémov I a II.

Typy chlorofylu

upraviť
Chlorofyl a Chlorofyl b Chlorofyl c1 Chlorofyl c2 Chlorofyl d Chlorofyl f[1]
Chemický vzorec C55H72O5N4Mg C55H70O6N4Mg C35H30O5N4Mg C35H28O5N4Mg C54H70O6N4Mg C55H70O6N4Mg
Skupina na C2 -CH3 -CH3 -CH3 -CH3 -CH3 -CHO
Skupina na C3 -CH=CH2 -CH=CH2 -CH=CH2 -CH=CH2 -CHO -CH=CH2
Skupina na C7 -CH3 -CHO -CH3 -CH3 -CH3 -CH3
Skupina na C8 -CH2CH3 -CH2CH3 -CH2CH3 -CH=CH2 -CH2CH3 -CH2CH3
Skupina na C17 -CH2CH2COO-fytyl -CH2CH2COO-fytyl -CH=CHCOOH -CH=CHCOOH -CH2CH2COO-fytyl -CH2CH2COO-fytyl
väzba C17-C18 jednoduchá

(chlorín)

jednoduchá

(chlorín)

dvojitá

(porfyrín)

dvojitá

(porfyrín)

jednoduchá

(chlorín)

jednoduchá

(chlorín)

Výskyt Všeobecný

(rastliny, riasy a sinice)

Hlavne rastliny Rôzne riasy Rôzne riasy Sinice Sinice

Referencie

upraviť
  1. CHEN, Min; SCHLIEP, Martin; WILLOWS, Robert D.. A Red-Shifted Chlorophyll. Science, 2010-09-10, roč. 329, čís. 5997, s. 1318–1319. Dostupné online [cit. 2023-07-26]. ISSN 0036-8075. DOI10.1126/science.1191127. (po anglicky)