Big Bird, známe aj ako KH-9 Hexagon bola séria veľkých vojenských prieskumných družíc USA s hmotnosťou okolo 13 000 kg, ktorá bola používaná v rokoch 1971 - 1986. Big Bird boli určené na snímkovanie zemského povrchu s veľkým rozlíšením (okolo 60 cm) prevažne z nízkych obežných dráh. Mohli manévrovať a mávali subsatelity, často s dopravou puzdier na Zem. Oficiálne boli vypúšťané pod krycím označením OPS, alebo USA. Napr. Big Bird 20 (OPS 3123) štartoval 18. júna 1980 na dráhu 169-265 km, so sklonom 88,9°, obežnou dobou 96,5 min; subsatelit družice bol uvedený na dráhu 1 331-1 333 km. Big Bird 23 (OPS 0721) bol vypustený na podobnú dráhu 20. júna 1983.

Satelit Big Bird počas predštartovných príprav

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.