Boltzmannova rovnica

Boltzmannova rovnica je rovnica určujúca relatívny počet atómov, ktoré sú v podmienkach termodynamickej rovnováhy v určitých stavoch excitácie. Odvodil ju Ludwig Boltzmann a má tvar:

kde je Boltzmannova konštanta, T je absolútna teplota, je degenerácia alebo počet stavov, ktoré majú energiu , N je celkový počet častíc:

a Z(T) sa volá distribučná funkcia, ktorá sa rovná

Encyklopédia astronómieTento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.