Tepelná rovnováha

(Presmerované z Termodynamická rovnováha)

Tepelná rovnováha, alebo inak termodynamická rovnováha izolovanej fyzikálnej sústavy nastáva vtedy, keď sú v sústave všetky jej termodynamické vlastnosti konštantné. ΔS = 0

V praxi to znamená, že v rámci uzatvorenej sústavy (neprebieha žiadna výmena medzi sústavou a jej okolím) sú teploty vyrovnané, čiže žiadna časť (teleso) v sústave nemá vyššiu alebo nižšiu teplotu ako iná časť (teleso) v sústave. Neprebieha teda tepelná výmena medzi žiadnymi časťami sústavy a v rámci sústavy je teplota homogénne konštantná.

Pozri ajUpraviť