Termika alebo tepelná fyzika alebo termálna fyzika je fyzikálna oblasť, ktorá sa zaoberá štúdiom vlastností látok a ich zmien súvisiacich s teplotou. Termika sa tiež označuje ako náuka o teple, alebo tiež ako termofyzika.

Molekulový pohyb upraviť

Makroskopicky: tepelný stav látky, ktorý je nazývaný teplota má úzku súvislosť s pohybom základných stavebných častíc látky – (molekúl, atómov a pod.). Tento pohyb sa označuje ako molekulový pohyb. Vzhľadom na to, že molekulový pohyb sa výrazne prejavuje pri zmenách teploty látky sa často označuje aj ako tepelný pohyb.

Molekulový pohyb je pokladaný za samostatný druh fyzikálneho pohybu, ktorého základnou vlastnosťou, ktorou sa líši od klasického mechanického pohybu je:

  • pohybu sa zúčastňuje veľké množstvo častíc
  • pohyb je neustály (nepretržitý) a neusporiadaný (chaotický)

Ide o rádovo zložitejší druh pohybu, ako je mechanický pohyb. Pre popísanie tohoto pohybu sa využívajú metódy štatistickej fyziky.

Rozdelenie termiky upraviť

Meteorológia upraviť

V meteorológii sa pojem termika používa pre označenie stúpajúcej masy ohriateho vzduchu.

Súvisice články upraviť

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Termika