Bonifác III. († 12. november 607 Rím) bol pápežom od 19. februára do 12. novembra 607.

Bonifác III.
66. rímsky biskup
Bonifác III.
Funkcie a tituly
Pontifikát
19. február 607 – 12. november 607
Predchodca sv. Sabinián sv. Bonifác IV. Nástupca
Biografické údaje
Rodné meno?
Narodenie?
?
Úmrtie12. november 607
Rím, Taliansko
Svätenia
Cirkevrímskokatolícka
Pápež
Voľba19. február 607
Odkazy
Bonifác III. na catholic-hierarchy.org angl.
Spolupracuj na Commons Bonifác III.
Kompletný zoznam pápežov

Narodil sa v Ríme. Mal grécky pôvod, o čom svedčí aj rodné meno jeho otca Jána Katandiokesa. Ako diakon bol v službách Gregora Veľkého, ktorého zastupoval v dôležitých diplomatických záležitostiach v Antiochii, Korinte, Korzike a Konštantínopole. Pre cisára Fokasa napísal v poverovacích listinách o ňom nasledujúce odporúčanie:

„Vyslanec, ktorého Vám posielam, je mojím hlavným dôverníkom a dlho žil po mojom boku. Vybral som ho pre jeho vieru a príkladné správanie...“

Za pápeža bol zvolený 19. februára 607. Podľa Liber pontificalis cisár Fokas potvrdil jeho voľbu slovami:

„V ňom bolo potvrdené, že Apoštolská stolica sv. Petra je zo všetkých obcí prvá a má mať bez ďalšieho dôvodu právo na uznanie primátu zo strany Konštantínopolu.“

Pápež na Rímskej synode stanovil zákaz zaoberať sa voľbou nového pápeža pred uplynutím troch dní (neskôr deväť) od smrti predchodcu. Predpis deväť dní podľa želania pápeža Gregora X., ktorý bol v platnosti až do voľby Pia XI., bol neskôr zmenený na 15 dní, a to z dôvodu, aby sa poskytla možnosť vzdialenejším kardinálom prísť včas hlasovať. Určil, že jediným univerzálnym biskupom Cirkvi je rímsky biskup čiže pápež.

Zomrel 12. septembra 607. Je pochovaný vo vatikánskych hrobkách.


Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Bonifác III.Predchodca:
Sabinián
  Pápež
Bonifác III.
(zoznam)
  Nástupca:
Bonifác IV.