Brakická voda

zmes sladkej a morskej vody

Brakická voda je zmes sladkej a morskej vody v oblasti prímorského ústia rieky. V širšom význame je to sladká voda, ktorej salinita (slanosť) je na takom vysokom stupni, že je príčinou ústupu niektorých sladkovodných druhov, pričom počet jedincov znášajúcich slanosť sa zvyšuje.

Voda z Baltského mora má vysokú slanosť a ide teda o brakickú vodu.

Brakická voda obsahuje od 0,5 do 30 g soli na liter.

Príklady brakických vôd upraviť