Brigantína je dvojsťažňová plachetnica s rahnovými (priečnymi) plachtami na prednom sťažni a s veľkou vratiplachtou na hlavnom sťažni. [1] Existujú dva typy brigantín:

  • brigantína s priečnymi plachtami na oboch sťažňoch - je podobná brige, má však výrazne väčšiu vratiplachtu, ktorá je na hlavnom sťažni dominantná,
  • brigantína s priečnymi plachtami iba na prednom sťažni - takáto brigantína sa nazýva aj škunerová briga (angl. schooner brig) alebo hermafroditná briga (angl. hermaphrodite brig).
Brigantína Experiment postavená r. 1803 má priečne plachty na oboch sťažňoch.
Brigantína Dolphin postavená r. 1836 má priečne plachty iba na prednom sťažni. V pozadí je briga.

Brigantína vznikla v 17. storočí a bola obľúbená v Britských kolóniách v Severnej Amerike pred rokom 1775. Využívala sa na rôzne účely, napríklad ako obchodná loď a vo vojnovom loďstve zásobovacia loď. Vo všeobecnosti bola menšia ako briga, ale väčšia ako škuner a šalupa.

Oplachtenie upraviť

Všetky tri lode majú na prednom sťažni prednú/prednú dolnú plachtu, prednú košovú a prednú brámovú plachtu a majú dve kosatky: kosatku a stehovku. Veľká vratiplachta na brigantínach sa niekedy označuje ako hlavná plachta.

Brigatíny (ako všetky plachetnice) môžu mať aj ďalšie, prídavné plachty - viac kosatiek, stehoviek, ďalšie rahnové plachty a od 19. storočia aj zdvojené košové a brámové plachty.

Referencie upraviť

  1. Buzássyová, Klára; Jarošová, Alexandra, edi. (2006), „brigantína“, Slovník súčasného slovenského jazyka, A – G, Bratislava: Veda, ISBN 8022409324