Hlavná plachta

Hlavná plachta je najdôležitejšia plachta na lodi. V prípade viacsťažňových plachetníc je hlavná plachta tá, ktorá je najväčšia na každom sťažni, a je vždy najnižšie (dolná) a má na svojom sťažni najväčšiu plochu. Ich názvy sa odvodzujú od názvu sťažňa, ktoré ich nesú: predná dolná plachta, hlavná dolná plachta, krížová dolná plachta.

Dolná (hlavná) plachta je najnižšie a zvyčajne má najväčšiu plochu

V závislosti od typu lode môže byť hlavná plachta bermudská, vratiplachta alebo rahnová plachta.

Na lodiach s pozdĺžnym oplachtením, ktoré nesú vratiplachty a stehové plachty je hlavná plachta zvyčajne najnižšia a najväčšia. V súčasnosti sa na jednosťažňových jachtách najčastejšie vyskytuje jedna bermudská plachta a jedna stehová plachta, ktorá pomáha stabilizovať loď.

Ďalšie poschodia rahnových plachiet:

Krusenstern foresail.jpg Krusenstern mainsails.jpg

predná dolná plachta

hlavná (dolná) plachta (vľavo), krížová dolná plachta (vpravo)