Oblohová plachta je plachta umiestnená nad kráľovskou plachtou, ktorá visí na štvrtom – kráľovskom (nadbrámovom) nadstavci sťažňa, niekedy na oblohovom nadstavci sťažňa. Pravdepodobne sa objavila v 19. storočí na oplachtení kliprov ako piate poschodie (ak boli košové a brámové plachty vcelku), resp. ako siedme poschodie, ak boli košové a brámové plachty rozdelené na horné a dolné.

Plachty zhora nadol: mesačná, oblohová, kráľovská, brámová, horná košová (marsová), dolná košová (marsová), dolná. Po bokoch sú napnuté závetrovky.
1. krížová oblohová plachta; 2. hlavná oblohová plachta; 3. predná oblohová plachta

Oblohovými plachtami označujeme aj stehové plachty, ktoré visia na stehoch vedúcich z oblohového nadstavca sťažňa (prípadne z hornej časti kráľovského nadstavca) dopredu nadol. Stehové plachty sa teda nachádzajú pred sťažňom, podľa ktorého sú pomenované.

Bližšie informácie v článkoch: Stehová plachta a Oplachtenie

V anglickom jazyku sa oblohová plachta označuje ako „skysail“, v nemeckom „Skysegel“ alebo „Himmelsegel“. V poľskom jazyku „trumselreja“.

Na súčasných veľkých plachetniciach sa oblohová plachta vyskytuje zriedkavo.

Ďalšie poschodia rahnových plachiet: