Centaurus X-3

Centaurus X-3 je pulzujúci zdroj rontgenového žiarenia 4U 1118-60, opticky stotožnený so zákrytovou premennou hviezdou (obežná perióda 2,087 d, zákryt zdroja rontgenového žiarenia trvá 0,488 d). Optická zložka je obor alebo nadobor spektrálneho typu B0 (Krzeminského hviezda). Vzdialenosť 5-10 kpc. Zdrojom rontgenového žiarenia je pravdepodobne rotujúca neutrónová hviezda s hmotnosťou 0,65-0,83 Mסּ. Doba obehu Centaurus X-3 sa zmenšuje o zlomok 10-3 až 10-5 za rok, po 1000 rokoch by mal preto zdroj dopadnúť na hlavnú hviezdu.

Encyklopédia astronómieTento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.