Ako centrálna banka sa označuje aj ústredná banka určitého úseku bankovej sústavy, napr. centrálna banka sporiteľní a podobne.

Centrálna banka (zriedkavo ústredná banka; často máva v názve slová národná banka) je (súkromná, štátna alebo súkromno-štátna) banka, ktorá v štáte alebo zoskupení štátov zodpovedá za emisiu obeživa (tzv. emisná banka), priamo alebo nepriamo ovplyvňuje celkové množstvo peňazí v obehu (obeživa aj úverových peňazí) a výšku úrokových sadzieb a často vykonáva (aspoň čiastočne) dohľad nad bankami v štáte.

Národná banka Slovenska je centrálnou bankou Slovenskej republiky

Základnou úlohou centrálnej banky je dnes v mnohých štátoch zabezpečiť nízku infláciu. Centrálna banka reguluje rozsah bankových zdrojov.

Centrálna banka eurozóny vrátane Slovenska je Európska centrálna banka resp. eurosystém. Centrálnou bankou Slovenska je preto Európska centrálna banka resp. eurosystém (v rámci eurosystému konkrétne najmä Národná banka Slovenska ako vykonávateľ rozhodnutí ECB). Centrálna banka USA je Federálny rezervný systém.

Funkcie centrálnej banky v trhovej ekonomike upraviť

  • je emisnou bankou na území svojej krajiny, má zákonom dané právo vydávať hotovostné peniaze (bankovky a mince)
  • je najvyšším subjektom menovej politiky
  • plní funkciu banky pre štát - spravuje štátny dlh, vedie účty štátneho rozpočtu
  • je hlavnou bankou, od ktorej si môžu požičiavať komerčné banky
  • spravuje devízové rezervy a ovplyvňuje menový kurz
  • dohliada na činnosť ďalších finančných inštitúcii (poisťovní, obchodníkov s cennými papiermi)