Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

Súradnice: 48°10′13″S 17°04′29″V / 48,170156°S 17,074849°V / 48.170156; 17.074849

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (skr. CVTI SR) je národné informačné centrum pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a zároveň vedecká knižnica, ktorá koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.[1] Okrem knižničných a vzdelávacích služieb vydáva rôzne publikácie, napr. ItLib alebo vedecko-popularizačný časopis Quark. CVTI SR je metodickou knižnicou s celoštátnou pôsobnosťou.

Budova Centra vedecko-technických informácií na Patrónke

Organizácia sídli v Bratislave na Patrónke v budove na Lamačskej ceste. Súčasným riaditeľom je Ing. Róbert Gálik, MBA.

Bola pôvodne založená v roku 1938 ako Slovenská technická knižnica.[2] V roku 2013 sa stalo CVTI Národný referenčný bod pre Open Access politiku Európskej komisie na Slovensku.[3]

Od roku 2008 rozhodlo Ministerstvo školstva, že nákupy drahých prístupov k vedeckým bibliografickým databázam budú riešené centrálne cez CVTI. Prístup stál ročne asi 3,5 milióna eur a financovali ho z eurofondov. Projekt, z ktorého financovanie prístupu bežalo však v roku 2015 skončil. Kompetentní pracovníci v CVTI a ani na Ministerstve však neboli schopní zabezpečiť obnovu financovania a niektoré medzinárodné databázy poskytovali počas roka 2016 zdarma. Od januára 2017 však Elsevier jeden z najväčších vydavateľov prístup k svojim databázam (služby ScienceDirect a Scopus), zo Slovenska odstavil.[4] Prestali fungovať aj databázy Reaxys a Knovel.[5] Informácie o probléme vyšli najavo až v priebehu januára 2017 a vedeckú komunitu pobúrili.[6] Prístup v priebehu niekoľkých týždňov obnovili.[7]

Poslanie a hlavné činnosti

upraviť

Poslaním CVTI je podpora vedeckých a výskumných aktivít na Slovensku. Organizácia zabezpečuje správu knižničných a informačných fondov a poskytovanie knižnično-informačných služieb jednak klasickým spôsobom fyzických výpožičiek ako aj elektronicky.[2] Zároveň zabezpečuje činnosť a prevádzku Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) a Centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti (CREUČ), na základe ktorých sú ďalej prerozdeľované prostriedky za vedu a výskum. Zabezpečuje aj prevádzku Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác (CRZP) a antiplagiátorského systému.[8]

Vydavateľská činnosť

upraviť

Centrum vedecko-technických informácií vydáva časopisy[9]: ITlib. Informačné technológie a knižnice, Quark, Transfer technológií bulletin a Vedecký kaleidoskop.

Referencie

upraviť
  1. Základné informácie [online]. cvtisr.sk, [cit. 2017-01-25]. Dostupné online.
  2. a b Centrum vedecko-technických informácií SR, Informačná brožúra [online]. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií, 2016, [cit. 2017-01-25]. Dostupné online.
  3. O nás [online]. openaccess.cvtisr.sk, [cit. 2017-10-02]. Dostupné online.
  4. Mikušovič, D. Vedcom zostanú pár dní len pirátske databázy, minister Plavčan zlyhanie nevidí [online]. DenníkN, 11.01.2017, [cit. 2017-01-25]. Dostupné online.
  5. Výskumníci nemajú prístup do databáz, rezort problém rieši [online]. TASR, 11.01.2017, [cit. 2017-01-25]. Dostupné online.
  6. Mikušovič, D. Vedci sa hnevajú na štát, vypli im prístupy k svetovým časopisom a nemôžu riadne pracovať [online]. DenníkN, 10.01.2017, [cit. 2017-01-25]. Dostupné online.
  7. AKTUÁLNE: Prístup do vedeckých databáz je OBNOVENÝ [online]. Bratislava: cvtisr.sk, 23.01.2017, [cit. 2017-01-25]. Dostupné online.
  8. CVTI SR: Centrum vedecko-technických informácií SR [online]. fphil.uniba.sk, [cit. 2020-01-10]. Dostupné online.
  9. Edičná činnosť [online]. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, [cit. 2018-01-10]. Dostupné online.