Chór

rozlišovacia stránka

Chór (z gréckeho χορός (choros) – tanec) môže byť:[1][2][3][4][5]

 • spevácky zbor
 • pieseň či skladba spievaná zborom, pozri chór (hudba)
 • akýkoľvek zbor, skupina, či zhluk (napr. anjelov, hviezd, žien), pozri zbor
 • zbor hercov v tragédii a komédii v antickom divadle sprevádzajúcich akciu hercov, pozri choreut
 • v architektúre:
  • v antickom divadle priestor pre tanec alebo spevácky zbor, pozri chór (priestor v antickom divadle)
  • v kresťanskej architektúre:
   • priestor podobný galérii (napr. tribúna či balkón) určený pre organ, spevácky zbor alebo veriacich, pozri napr. empora
   • vyvýšený priestor pre spevákov a kňazov, ktorý neskôr splynul s prebytériom, pozri chór (priestor pri oltári)

Referencie upraviť

 1. chór In: Slovenské slovníky [online]. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, [cit. 2020-08-31]. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
 2. presbytérium In: Slovenské slovníky [online]. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, [cit. 2020-08-31]. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
 3. chór In: Ottova všeobecná encyklopédia A-L. 1. vyd. Zväzok 1. Bratislava : Agentúra Cesty, 2006. ISBN 80-969159-3-2. S. 520.
 4. chór In: SYROVÝ, Bohuslav. Architektura oborový slovník. 2. vyd. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1972. S. 124 – 125.
 5. chór In: BLAŽÍČEK, Oldřich; KROPÁČEK, Jíři. Slovník pojmů z dějin umění. Praha : Odeon, 2013. ISBN 9788072991044. S. 83.
 6. Dějiny KULTURY [online]. Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž, [cit. 2020-08-31]. Dostupné online.
 7. HOLOUBKOVÁ, Tereza. Vzpomínky na Barcelonu: kostely, kostely, kostely [online]. Studium Artium Magazin, 2020-04-13, [cit. 2020-08-31]. Dostupné online. (po česky)

Pozri aj upraviť

 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.