Charakteristika regulácie (elektrický točivý stroj)

Ide o pohľad na reguláciu elektrických točivých strojov z dvoch hľadísk:

  • vplyv na účinnosť stroja
  • vplyv na zaťažovacie charakteristiky stroja


Regulácia z hľadiska vplyvu na účinnosť stroja môže byť:

  • Bezstratová – pomer výkonu a príkonu je rovnaký pred aj po regulácii (rovnaká účinnosť).
  • Stratová – pomer výkonu a príkonu po regulácii je nižší ako pred reguláciou (znížená účinnosť).


Regulácia z hľadiska vplyvu na zaťažovacie charakteristiky stroja

  • Tvrdá – tvar priebehu charakteristiky sa nezmení, iba sa posunie
  • Mäkká – zmení sa tvar (sklon) priebehu charakteristiky, pričom takáto zmena charakteristiky je nepriaznivá