Chemicko-tepelné spracovanie kovov a zliatin

Chemicko-tepelné spracovanie kovov a zliatin je proces, pri ktorom sa mení chemické zloženie materiálu. Do spracovávaného materiálu sa pri vhodnej teplote dodáva vhodný prvok. Zmena prebieha v pevnom skupenstve materiálu.

Chemicko-tepelné spracovanie ocele upraviť

Podstatou chemicko-tepelného spracovania ocele je zmena chemického zloženia jej povrchu. Zmenou sa dosiahne zlepšenie vlastností povrchu súčiastky: zvýšenie tvrdosti, zvýšenie odolnosti proti opotrebovaniu, otlačeniu, únave, korózii či vysokým teplotám. Zmena prebieha difúziou vhodného prvku do povrchu ocele, kde sa v oceli rozpustia, alebo vytvoria zlúčeniny.

Základné postupy chemicko-tepelného spracovania ocele sú:

Zdroje upraviť

  • Hluchý M. a kol.: Technológia. Alfa Bratislava, 1977.