Otvoriť hlavné menu

Cievna mozgová príhoda (iné názvy pozri nižšie) je náhle sa rozvíjajúce postihnutie určitého okrsku mozgového tkaniva vzniknuté poruchou jeho prekrvenia.

Obsah

NázvyUpraviť

Slovenské názvy tejto choroby sú: cievna mozgová príhoda[1] (skr. CMP), náhla cievna mozgová príhoda (skr. NCMP)[2], akútna cievna mozgová príhoda[3], (náhla/akútna)[4] mozgovocievna príhoda[5], apoplexia[6][7][8], iktus[9], náhla mozgová príhoda[10], (náhla/akútna) mozgová cievna príhoda[11], mozgový záchvat[5], cerebrálny záchvat[12], cerebrálny inzult[13][14], apoplektický inzult[10], apoplektický záchvat[15]; staršie: mozgová porážka[16], mozgová mŕtvica[16], mŕtvica[7], mŕtvicový záchvat[16]; ľudovo: porážka[17]; nepresne: mozgový infarkt/cerebrálny infarkt[18][17], mozgová príhoda[7], infarkt[18].

Latinské názvy sú apoplexia cerebri, ictus apoplecticus cerebri, ictus.

CharakteristikaUpraviť

K cievnej mozgovej príhode môže dôjsť buď na základe uzáveru mozgovej tepny (tzv. ischemická mozgová príhoda alebo infarkt mozgu), alebo na podklade krvácania z mozgovej cievy (tzv. hemoragická mozgová príhoda). Jedným z najdôležitejších diagnostických úloh je rozlíšiť ischemickú a hemoragickú cievnu mozgovú príhodu, lebo terapeutický prístup je v obidvoch prípadoch odlišný a nevhodný výber môže stav chorého zhoršiť. Cievna mozgová príhoda je akútny stav a vyžaduje si neodkladnú pomoc lekára.

ReferencieUpraviť

 1. MKCH-10 - položka I64
 2. náhla cievna mozgová príhoda. In: KADLEC, Oskár, ed. Encyklopédia medicíny. Bratislava : Asklepios, 1993-2004. ISBN 80-7167-008-1.
 3. SEIDL, Zdeněk. Neurologie pro studium i praxi. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha : Grada, 2015. 383 s. Dostupné online. ISBN 978-80-247-5247-1. S. 191.
 4. DUKÁT, A., et al. Veľkosť LDL lipoproteínových partikúl u pacientov s náhlou mozgovocievnou príhodou. Vnitřní lékařství (Brno: Ambit Media), 2012, roč. 58, čís. 7-8, s. 199-201. Dostupné online [cit. 2018-02-09]. ISSN 0042-773X.
 5. a b SUMATRIPTAN SANDOZ 100 MG TABLETY tbl 4x100 mg (blis.Al/Al) [online]. liekinfo.sk, [cit. 2018-02-07]. Dostupné online.
 6. apoplexia. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 45.
 7. a b c apoplexia. In: JAROŠOVÁ, Alexandra, ed.; BUZÁSSYOVÁ, Klára, ed. Slovník súčasného slovenského jazyka A-G. Bratislava : Veda, 2006. 1134 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0932-4.
 8. Apoplexie. In: Roche Lexikon Medizin, 5. Aufl. [1]
 9. apoplexia. In: KADLEC, Oskár, ed. Encyklopédia medicíny. Bratislava : Asklepios, 1993-2004. ISBN 80-7167-008-1.
 10. a b WEBER, Thomas. Memorix zubního lékařství. Preklad Magdalena Koťová. 2. české vyd. Praha : Grada, 2012. 584 s. ISBN 978-80-247-3519-1. S. 546.
 11. [2], [3], [4]
 12. ČIERNY, Daniel; ČIERNA, Mária; ČIERNY, Ladislav. Slovník medicíny nemecko-slovenský. [Bratislava] : Kniha-Spoločník, 1995. 727 s. ISBN 80-88814-03-0. S. 288.
 13. STEFFEN, Hans-Michael, et al. Diferenciální diagnostika ve vnitřním lékařství. Preklad Petr Sedláček. 1. české vyd. Praha : Grada, 2010. 391 s. ISBN 978-80-247-2780-6. S. 148, 149, 153.
 14. Apoplexia cerebri. In: Roche Lexikon Medizin, 5. Aufl. [5]
 15. ŠANTRŮČEK, Miroslav, et al. Mezinárodní klasifikace nemocí : mezinárodní statistická klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti ve znění 9. decenální revize. 1. vyd. Praha : Avicenum, 1978. 562 s. S. 216.
 16. a b c apoplexia. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. ISBN 80-967524-6-4. S. 100.
 17. a b Mozgová príhoda (porážka) [online]. ineurolog.sk, 2008-12-24, [cit. 2018-02-07]. Dostupné online.
 18. a b ZDRAVIE.sk. Cievna mozgová príhoda (mozgová porážka) [online]. zdravie.sk,s.r.o., [cit. 2018-02-07]. Dostupné online.

LiteratúraUpraviť

 • Kalita, Z. a kol .: Akútne cievne mozgové príhody. Diagnostika, patofyziológia a manažment. Praha: Maxdorf, 2006.
 • Palmer, Sara; Palmer, Jeffrey B .: Spolužitie s partnerom po mŕtvici. Praha: Portál (nakladateľstvo), 2013. ISBN 978-80-262-0348-3

Pozri ajUpraviť