Cirhóza

rozlišovacia stránka

Cirhóza môže byť:

Referencie upraviť

  1. cirhóza. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 5. dopl. a uprav. vyd. Martin : Matica slovenská, 2020. 960 s. ISBN 978-80-8128-261-4. S. 96.
  2. cirhóza. In: Malá československá encyklopedie. Vyd. 1. Zväzok I. A – Č. Praha : Academia, 1984. 877 s. S. 691.
  3. cirrhosis. In: Encyklopédia medicíny. Ed. Oskár Kadlec. Diel 4. C. Bratislava : Asklepios, 1997. 400 s. ISBN 80-7167-012-X.
  4. cirhóza. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok I a – k. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959. 815 s. Dostupné online. S. 171.
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.