Cirhóza

rozlišovacia stránka

Cirhóza môže byť:

Referencie

upraviť
  1. cirhóza. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 5. dopl. a uprav. vyd. Martin : Matica slovenská, 2020. 960 s. ISBN 978-80-8128-261-4. S. 96.
  2. cirhóza. In: Malá československá encyklopedie. Vyd. 1. Zväzok I. A – Č. Praha : Academia, 1984. 877 s. S. 691.
  3. cirrhosis. In: Encyklopédia medicíny. Ed. Oskár Kadlec. Diel 4. C. Bratislava : Asklepios, 1997. 400 s. ISBN 80-7167-012-X.
  4. cirhóza. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok I a – k. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959. 815 s. Dostupné online. S. 171.
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.